Zespół do przygotowania Strategii Rozwoju Zielonych Dachów w Gdyni

Powołuje się Zespół do przygotowania Strategii Rozwoju Zielonych Dachów w Gdyni, w składzie:

1) Pani Katarzyna Gruszecka - Spychała - Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. gospodarki - Przewodnicząca Zespołu
2) Pani Beata Brzostowska - naczelnik Wydziału Budynków
3) Pan Bartosz Frankowski - naczelnik Wydziału Środowiska
4) Pan Wojciech Folejewski - zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
5) Pani Katarzyna Gruszka - naczelnik Wydziału Strategii
6) Pani Ewa Kosakowska - naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji
7) Pani Hanna Górecka-Banasik - kierownik Samodzielnego Referatu Energetyki
8) Pani Hanna Niedźwiecka - Pasternak - kierownik Biura Ogrodnika Miasta
9) Pani Agnieszka Labuda - Papierowska - kierownik Referatu Inwestycji w Wydziale Budynków
10) Pani Grażyna Muszyńska - główny specjalista w Wydziale Budynków
11) Pani Katarzyna Kania - inspektor w Wydziale Budynków - sekretarz

Wyżej wymieniony zespół jest odpowiedzialny za opracowanie Strategii Rozwoju Zielonych Dachów, przyjęcie wyżej wymienionej strategii, wymianę doświadczeń z pozostałymi miastami pilotażowymi oraz poromocję projektu GRAD.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. gospodarki - Pani Katarzynie Gruszeckiej - Spychale.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 09.04.2019
Data udostępnienia informacji: 12.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.04.2019 12:54 Korekta Michał Kowalski