Rada Sportu

Powołuje się Radę Sportu stanowiącą zespół inicjujący, konsultacyjny i opiniodawczy w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej, zwaną dalej Radą.

W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a) Agnieszka Bibrzycka - Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki;
b) Tomasz Bobryk - Stowarzyszenie Inicjatywa "Arka";
c) Przemysław Czoków - Klub Sportowy "Delfin";
d) Tomasz Kożuchowski - Uczniowski Klub Sportowy "Chylonia";
e) Radosław Maślak - Stowarzyszenie Klub Sportowy "Biegamyrazem.pl".

2) przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni:
a) Rafał Klajnert - Sekretarz Miasta, Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni pełniący funkcję Przewodniczącego Rady;
b) Marek Łucyk wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady;
c) Jarosław Kłodziński - Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni;
d) Przemysław Dalecki - Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu;
e) Paweł Brutel - Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu;
f) Tomasz Cząstka - Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu;
g) Marek Prusak - Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni;
      h) Janina Ostałowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni.


Dodatkowe informacje: Gdyńskie Centrum Sportu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 14.03.2018
Data udostępnienia informacji: 10.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2021 09:12 Korekta Michał Kowalski
23.06.2021 09:11 Korekta Michał Kowalski
23.06.2021 09:11 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.03.2019 09:50 Korekta Michał Kowalski
08.03.2019 09:39 Korekta Michał Kowalski
16.03.2018 11:44 Korekta Michał Kowalski
16.03.2018 11:40 Aktualizacja treści Michał Kowalski
25.01.2016 09:51 Korekta Michał Kowalski
25.01.2016 09:48 Korekta Michał Kowalski
25.01.2016 09:46 Aktualizacja treści Michał Kowalski
25.01.2016 09:31 Korekta Michał Kowalski
10.07.2015 12:33 Korekta Michał Kowalski
10.07.2015 12:30 Korekta Michał Kowalski