Komisje konkursowe powoływane w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury

Komisje konkursowe są powoływane przez Prezydenta doraźnie – do ogłaszanych w danym roku otwartych konkursów ofert, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ich skład wchodzi standardowo 6 osób:
3 przedstawicieli Prezydenta oraz 3 przedstawicieli Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Członkowie komisji dokonują oceny merytorycznej złożonych w konkursach ofert.
Członkowie komisji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w ich pracach.

Aktualne informacje o komisjach są publikowane w zakładce "Zadania publiczne" w BIP.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 07.03.2023
Data udostępnienia informacji: 17.03.2023