Komisje konkursowe powoływane w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów samorządowych instytucji kultury

Komisje są powoływane przez Prezydenta doraźnie – do ogłaszanych w danym okresie konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Członkowie komisji dokonują oceny merytorycznej złożonych w konkursach kandydatur.
Członkowie komisji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w ich pracach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2023
Data udostępnienia informacji: 17.03.2023