Komisja d/s Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego w Gdyni

Zarządzeniem nr 6175/17/VII/M (z póź. zmianami) Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2017 powołuje się Komisję d/s Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego w Gdyni.

W skład Komisji wchodzą:
1. przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni,
2. przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdyni,
3. przedstawiciel Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
4. kierownik Referatu Zajęć Pasa Drogowego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
5. kierownik Referatu Tymczasowej Organizacji Ruchu Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.

Członków Komisji powołują kierownicy wlaściwych jednostek. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji powierza się Kierownikowi Referatu Zajęć Pasa Drogowego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Komisja jest ciałem doradczym Prezydenta miasta Gdyni w zakresie zarządzania ruchem. Posiedzenia Komisji odbywają się w każdy roboczy czwartek o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Dróg i
Zieleni w Gdyni.

Do zadań Komisji należy między innymi:
1) opiniowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu,
2) wprowadzanie zmiany czasowej organizacji ruchu, w tym ustalanie terminów ich wprowadzonia,
3) wydawanie warunków na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz terminu i sposobu przywrócenia
pasa do stanu pierwotnego.
4) szczegółowe rozpatrywanie wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem organizacji ruchu,
5) ustalanie warunków na udzielanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
6) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Komisja działa w oparciu o poniższy regulamin:
1) posiedzenia Komisji są protokołowane,
2) wnioski dotyczą rozpatrywania spraw przez Komisję wnoszone są pisemnie i kopie tych wniosków stanowią załącznik do protokołu,
3) protokół oraz wnioski z załącznikami archiwizowane są przez Referat Zajęć Pasa Drogowego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
4) przedwodniczący Komisji może za zgodą Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni wskazać protokolanta Komisji spośród osób, o których mowa w § 3 ust. 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.05.2017
Data udostępnienia informacji: 10.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2023 13:27 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
20.03.2023 10:48 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
20.03.2023 10:48 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz