Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została powołana Zarządzeniem nr 1959/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2011 r. z późn. zm oraz zmieniona zarządzeniem nr 6174/17/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2017 r oraz o nr 4696/22/VIII/U z dnia 25.01.2022 r.

Komisja jest organem doradczym i opiniującym, działającym przy Prezydencie Miasta Gdyni, której celem jest:

1. Analiza stanu bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu na drogach oraz proponowanie rozwiązań mających na celu ich poprawę,
2. Opiniowanie projektów docelowej organizacji ruchu,
3. Szczegółowe rozpatrywanie wniesionych opinii, propozycji związanych ze zmianami organizacji ruchu,
4. Współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdyni działa w oparciu o poniższy regulamin:

1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji w zależności od potrzeb, w formie spotkań bezpośrednioch w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni lub spotkań on-line,
2. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest pisemny protokół,
3. Wnioski dotyczące spraw wnoszonych na Komisję wymagają formy pisemnej. Kopie tych wniosków stanowią nzałącznik do protokołu (bez załączników graficznych).
4. Protokoły oraz wnioski z załącznikami graficznymi wnoszone na Komisję, archiwizowane są przez Referat właściwy do zarządzania ruchem drogowym.
5. Przewodniczący Komisji na zwołane posiedzenie może zaprosić dodatkowo osoby nie będące jego członkami, w celu konsultacji lub pozyskania opinii merytorycznych w sprawach wniesionych na Komisję.


Skład Komisji:

1) Przewodniczący - Rafał Studziński, Ref. Organizacji Ruchu Wydziału Inwestycji UM Gdyni,
2) Zastępca Przewodniczącego - Ewa Laskowska, Ref. Organizacji Ruchu Wydziału Inwestycji UM Gdyni,
3) Członek Komisji - Ryszard Stępiński, Komenda Miejska Policji w Gdyni lub osoba przez niego upoważniona,
4) Członek Komisji - Andrzej Bień, Straż Miejska w Gdyni lub osoba przez niego upoważniona,
5) Członek Komisji - Mariusz Horoń, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni lub osoba przez niego upoważniona,
6) Członek Komisji - Ewa Muszyńska, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni lub osoba przez niego upoważniona,
7) Członek Komisji - Magdalena Biegańska, Wydział Dostępności UM Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.05.2011
Data udostępnienia informacji: 10.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2023 10:06 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
20.03.2023 09:57 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
20.03.2023 09:46 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
12.04.2019 10:27 Korekta Michał Kowalski
11.09.2017 12:25 Aktualizacja treści Michał Kowalski
31.07.2014 13:25 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.07.2014 09:18 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.07.2014 09:15 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.07.2014 07:58 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.07.2014 07:58 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
30.07.2014 14:02 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
29.07.2014 15:22 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
29.07.2014 10:32 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
29.07.2014 10:29 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
27.10.2011 11:07 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 10:56 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.10.2011 13:28 Dodanie informacji Michał Kowalski
12.10.2011 09:46 Aktualizacja treści Michał Kowalski
10.10.2011 10:45 Korekta Michał Kowalski
10.10.2011 10:33 Dodanie informacji Michał Kowalski