Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy została powołana zarządzeniem nr 7692/12/VI/S prezydenta miasta Gdyni z dnia 4 września 2012 roku.

Zadaniem komisji jest:  
1) dokonywanie przeglądów warunków pracy i okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
3) formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy;
4) współpracowanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skład Komisji:

Jerzy Zając - Przewodniczący Komisji 
społeczny inspektor pracy - Zastępca Przewodniczącego

Członkowie komisji:
1) Adam Jereczek
2) Marek Majchrzak
3) Piotr Gołębiowski - lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
4) Marzena Krefta
5) Jacek Zaleski
6) Jarosław Kleina

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Dyrektor Urzędu.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Adam Jereczek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 04.09.2012
Data udostępnienia informacji: 12.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.02.2016 11:24 Aktualizacja treści Michał Kowalski
25.10.2011 15:33 Korekta Dorota Nelke
12.10.2011 10:45 Korekta Michał Kowalski
12.10.2011 10:44 Dodanie informacji Michał Kowalski