Kapituła Nagrody Literackiej Gdynia

Kapituła Nagrody Literackiej Gdynia jest powoływana przez Prezydenta na dwuletnią kadencję zgodnie z uchwałą nr VI/76/15 Rady Miasta Gdyni z 25 lutego 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia.
Zgodnie z uchwałą w jej skład wchodzi 8 osób.

Skład Kapituły na kadencję w latach 2023-2024:
1)      Jerzy Jarniewicz;
2)      Eliza Kącka;
3)      Barbara Klicka;
4)      Dorota Kozicka;
5)      Adam Lipszyc;
6)      Aleksander Nawarecki;
7)      Tomasz Swoboda;
8)      Natalia Gromow – Sekretarz Kapituły.

Podstawa: Zarządzenie nr 5948/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2023 w sprawie ustalenia składu Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia na lata 2023-2024.

Zadaniem Kapituły jest ocena merytoryczna nadesłanych na konkurs książek oraz przedstawienie Prezydentowi Miasta Gdyni kandydatów do Nagrody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 17.01.2023
Data udostępnienia informacji: 17.03.2023