Gdyńska Rada Rowerowa

Gdyńska Rada Rowerowa została powołana zarządzeniem nr 2557/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.06.2011 roku (zmienionym zarządzeniem nr 12115/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.09.2013 roku jako zespołu ds. koordynacji działań w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej miasta Gdyni. 

Do zadań Gdyńskiej Rady Rowerowej należy:
1. Inicjowanie działań na rzecz rozwoju systemu komunikacji rowerowej na terenie Gdyni.
2. Opiniowanie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania w zakresie  komunikacji rowerowej.
3. Opiniowanie i proponowanie doraźnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.
4. Podejmowanie współpracy z gminami sąsiednimi na rzecz rozwoju komunikacji oraz turystyki rowerowej.
5. Współpraca z Radami Dzielnic na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej.
6. Współpraca przy tworzeniu dokumentów strategicznych i planistycznych związanych z komunikacją rowerową.

W skład Gdyńskiej Rady Rowerowej wchodzą:
1. przewodniczący - pełnomocnik prezydenta miasta ds. komunikacji rowerowej,
2. sekretarz - przedstawiciel ZDiZ - stanowisko ds. komunikacji rowerowej,
3. pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. bezpieczeństwa miasta,
4. przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego,
5. przedstawiciel Wydziału Inwestycji,
6. przedstawiciel GCS,
7. przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości,
8. przedstawiciel Lasów Państwowych,
9. przedstawiciel policji,
10. przedstawiciele środowisk związanych z mobilnością aktywną".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 28.06.2011
Data udostępnienia informacji: 10.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2023 14:38 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
17.03.2023 13:51 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
14.06.2016 13:36 Korekta Michał Kowalski
10.07.2015 10:18 Korekta Michał Kowalski
10.07.2015 10:18 Dodanie informacji Michał Kowalski