Zespół przy Prezydencie Miasta Gdyni ds. Badania Historii Harcerstwa Pomorskiego

Zespół przy Prezydencie Miasta Gdyni ds. Badania Historii Harcerstwa Pomorskiego został powołany Zarządzeniem nr 8286/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 listopada 2008 r. w celu gromadzenia zbioru pamiatek i dokumentów obrazujących dzieje i postacie harcerstwa na Pomorzu.

Do zadań zespołu należy:
- zainicjowanie ruchu ludzi aktywnie wspierających gromadzenie pamiątek;
- budowanie trwałej współpracy pokoleń i organizacji harcerskich Pomorza;
- zdefiniowanie zakresu tematycznego i geograficznego dla harcerstwa pomorskiego z uwzględnieniem uwarunkowań geograficznych,   historycznych, etnograficznych od początku ruchu;
- opracowanie koncepcji strony internetowej poświeconej historii harcerstwa pomorskiego;
- opracowanie koncepcji działalności wydawniczej, publikacji, współpracy naukowej z uczelniami ;
- w przypadku zgromadzenia odpowiedniej ilości pamiątek  wystąpienie z inicjatywą powołania Muzeum Harcerstwa Pomorskiego.


Skład zespołu:
Ewa Jasińska
Anna Wicek
Dominika Gajewska
Małgorzata Wojtkiewicz - zastępca Przewodniczącego
Dagmara Płaza-Opacka
Jerzy Grzywacz
Bogdan Radys
Piotr Stryjecki
Maciej Szafrański - Przewodniczący
Andrzej Zbierski
Arkadiusz Witera
Jacek Kaszuba

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

Zespół merytorycznie odpowiada przed Prezydentem Miasta. Składa kwartalne sprawozdania ze swej działalności. 
 
W zakresie swojej właściwości kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych udzielają mu niezbędnej pomocy. 

Dodatkowe informacje:  Biuro Prezydenta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 12.11.2008
Data udostępnienia informacji: 13.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.02.2018 10:12 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.09.2017 15:24 Korekta Michał Kowalski
12.07.2017 10:11 Korekta Michał Kowalski
12.07.2017 10:08 Korekta Michał Kowalski
12.01.2015 12:17 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
27.10.2011 11:04 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 10:44 Aktualizacja treści Michał Kowalski
25.10.2011 13:29 Korekta Dorota Nelke
25.10.2011 13:08 Korekta Dorota Nelke
13.10.2011 09:42 Aktualizacja treści Michał Kowalski
13.10.2011 09:39 Dodanie informacji Michał Kowalski