Zespół kierowniczy ds. Punktów Szczepień Powszechnych w Gdyni

§1
W celu utworzenia w Gdyni Punktów Szczepień Powszechnych oraz koordynacji ich działań powołuje się Zespół kierowniczy ds. Punktów Szczepień Masowych w Gdyni
i ustala się jego skład, który stanowią następujące osoby:
1. Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent miasta Gdyni ds. jakości życia - przewodniczący zespołu,
2. Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia - zastępca przewodniczącego zespołu,
3. Beata Gronowska, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia,
4. Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu,
5. Krzysztof Blumka, kierownik obiektu Gdynia Arena, Gdyńskie Centrum Sportu,
6. Iwona Pianka, naczelnik Wydziału Administracyjnego, Urząd Miasta Gdyni,
7. Anna Byczkowska, dyrektor Gdyńskiego Centrum Informatyki,
8. Dominika Zabrocka, kierownik referatu Biuro Prezydenta, Urząd Miasta Gdyni,
9. Wojciech Folejewski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni,
10. Andrzej Bień, komendant Straży Miejskiej,
11. Zdzisław Kobyliński, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Urząd Miasta Gdyni,
12. Piotr Wiśniewski, kierownik Gdyńskiego Centrum Kontaktu, Urząd Miasta Gdyni,
13. Ewa Kosakowska, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, Urząd Miasta Gdyni,
14. Rafał Klajnert, sekretarz miasta, dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.
§2
1. Przewodniczący Zespołu, w trakcie jego pracy i w miarę potrzeby, powołuje do jego składu kolejne osoby.
2. Każda z osób powołanych do Zespołu, w porozumieniu z przewodniczącym Zespołu, może wskazać osobę ją zastępującą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 16.04.2021
Data udostępnienia informacji: 16.04.2021