Zespół Interdyscyplinarny w Gdyni

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji zagrożeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a/ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b/ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c/ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d/ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
e/ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Prezydent Miasta Gdyni.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni

Skład grupy strategiczno-decyzyjnej

 1. Mirosława Jezior – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Franciszek Bronk -  przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Zuzanna Łaczyńska-Stec - przedstawiciel PCPR, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 4. Hanna Żółkoś-Margońska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. Katarzyna Kalinowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 6. Katarzyna Domagała – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 7. Justyna Klemba – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 8. Urszula Doppke – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 9. Marta Nykiel – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 10. Agnieszka Szenk - – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 11. Anna Rożek-Plichta - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 12.  Joanna Michniewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 13. Magdalena Grabińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 14. Katarzyna Łangowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 15. Adam Miller - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 16. Cezary Horewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 17. Marcin Zawisza – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 18. Agata Cichoń-Chojnacka– przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 19. Edyta Sinacka-Kubik – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 20. Anna Siwik– przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 21. Monika Kotowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 22. Maria Kapuścińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 23. Aleksandra Rusak  – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 24. Klaudia Głodowska  - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 25. Katarzyna Zasowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 26. Katarzyna Janiszewska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 27. Anna Halagiera-Jarmoszka – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Joanna Nowicka – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
 28. Anna Landowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 29. Aleksandra Pakólska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 30. Joanna Nowicka – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
 31. Edyta Kamaszyn – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
 32. Monika Księżopolska – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2
 33. Anna Kszyształowska – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3
 34. Elżbieta Paluch-Łątkowska -przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr4
 35. Iwona Hadrzyńska -przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4
 36. Agnieszka Szczygieł - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 37. Michał Urbanowicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 38. Przemysław Lebiedziński - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 39. Katarzyna Przybylska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 40. Katarzyna Niwińska – przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 41. Marta Dzięcielska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 42. Monika Sankiewicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 43. Hanna Kaczmarek - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 44. Katarzyna Marcinek - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 45. Joanna Szot - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 46. Kamila Foryś - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 47. Dorota Kiciak - przedstawiciel prywatnego gabinetu psychologicznego
 48. Anna Piaskowska – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
 49. Iwona Macuk - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
 50. Piotr Jaksina - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
 51. Katarzyna Wiśniewska – przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 52. Agnieszka Nadratowska – przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 53. nadkom. Robert Ronduda – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
 54. asp. szt. Jarosław Biały – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
 55. podinsp. Adam Gruźlewski – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
 56. asp. szt.  Julita Ronduda – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji 
 57. nadkom. Tomasz Handerski – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
 58. mł. asp.  Jolanta Grunert – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
 59. st. asp. Magdalena Gromelska – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
 60. nadkom. Dariusz Bartnicki – przedstawiciel Komisariatu Policji
 61. Jadwiga Wachulik – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
 62. Ewa Słonina-Pinkowska – przedstawiciel przychodni lekarskiej NZOZ;
 63. Anna Łepik - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni
 64. Małgorzata Rubaszewska – przedstawiciel Zespołu Kuratorów Rodzinnych, Sądu Rejonowego
 65. Jolanta Rekowska – przedstawiciel Zespołu Kuratorów dla Dorosłych, Sądu Rejonowego
 66. Ewa Andziulewicz – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
 67. Jolanta Klauze – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
 68. Dariusz Wiśniewski – przedstawiciel Straży Miejskiej komendant
 69. spec. Iwona Pol – przedstawiciel Straży Miejskiej
 70. Jacek Chmielewski – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
 71. Agnieszka Kotłowska – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
 72. Małgorzata Wielebska  –  przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
 73. Andrzej Bień – przedstawiciel Rady Miasta Gdyni
 74. Damian Migot-Paczyński - przedstawiciel Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego;
 75. Piotr Nawrot - przedstawiciel Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego;
 76. Remigiusz Walędziak - przedstawiciel Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni;
 77. Elżebieta Dziadek - przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Gdyni;
 78. Katarzyna Klimczak - przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Gdyni;
 79. Anna Siudmiak - przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Gdyni;
 80. Małgorzata Redzińska -  przedstawiciel Laboratorium Innowacji Społecznych;
 81. Łukasz Rąpała - przedstawiciel Laboratorium Innowacji Społecznych;
 82. chor. Arleta Marcinkiewicz-Putzig - przedstawiciel Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni
 83. Beata Szadziul – przedstawiciel Urzędu Miasta Gdyni, pełnomocnik Prezydenta ds. wsparcia rodziny
 84. Martyna Kruszyńska – przedstawiciel Stowarzyszenia OVUM
 85. Alina Rogaczewska – przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 10.

Skład stałej grupy roboczej
 1. Magdalena Zieniewicz – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Anna Tournier -  przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Joanna Bąba -  przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
 4. Aneta Hapka-Biernacka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. Julita Wirkus-Ostrowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 6. Urszula Samulak - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 7. Joanna Szymańska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 8. Gabriel Rafalski - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 9. Anna Marcinkowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 10. asp.  Tomasz Bułakowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
 11. st. asp. Artur Bonna  – przedstawiciel Komisariatu Policji
 12. mł. asp.  Monika Zarembo – przedstawiciel Komisariatu Policji
 13.  mł. asp. Monika Helbin – przedstawiciel Komisariatu Policji
 14. sierż. szt. Michał Malek – jako przedstawiciela Komisariatu Policji
 15. sierż. szt. Łukasz Kureczko – jako przedstawiciela Komisariatu Policji
 16. nadkom.  Sebastian Kreft – przedstawiciel Komisariatu Policji
 17. asp. Bartłomiej Żółtowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
 18. asp. Magdalena Ostrowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
 19. mł. asp. Sławomir Pranga – przedstawiciel Komisariatu Policji
 20. mł. asp. Dariusz Hinc  – przedstawiciel Komisariatu Policji
 21. mł. asp.  Bartosz Waga  – przedstawiciel Komisariatu Policji
 22. mł. asp. Łukasz Jaśkowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
 23. mł. asp. Michał Daniek – przedstawiciel Komisariatu Policji
 24. st. sierż. Ewa Brzozowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
 25. asp. szt. Dariusz Karp – przedstawiciel Komisariatu Policji
 26. st. asp. Wojciech Krużycki – przedstawiciel Komisariatu Policji
 27. mł. asp. Renata Tarnowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
 28. st. asp. Robert Lewicki – przedstawiciel Komisariatu Policji
 29. asp. Krzysztof Wykowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
 30. mł. asp. Ewa Nowakowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
 31. asp. szt. Robert Formella – przedstawiciel Komisariatu Policji
 32. asp. Rafał Grabiński – przedstawiciel Komisariatu Policji
 33. sierż. szt. Mariusz Kołodziejski – przedstawiciel Komisariatu Policji
 34. mł. asp. Katarzyna Tworek – przedstawiciel Komisariatu Policji
 35. st. sierż. Magdalena Heyke – przedstawiciel Komisariatu Policji
 36. asp. Jarosław Szajczyk – przedstawiciel Komisariatu Policji
 37. mł. asp. Wojciech Klimek – jako przedstawiciel Komisariatu Policji
 38. sierż. szt. Paweł Wudarczyk – przedstawiciel Komisariatu Policji
 39. Alicja Cieśluk – przedstawiciel kuratorów rodzinnych
 40. Elżbieta Pawłowska-Ledke – przedstawiciel kuratorów rodzinnych
 41. Dorota Wereszko – przedstawiciel kuratorów rodzinnych
 42. Anna Czajkowska - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
 43. Iwona Trzeciak -  przedstawiciel kuratorów rodzinnych
 44. Paweł Łoński – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 45. Katarzyna Zimna – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 46. Mirosław Il  – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 47. Tomasz Sęk  – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 48. Joanna Sonneck – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 49. Jacek Tucholski – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 50. Ewa Kubacka – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 51. Katarzyna Tomko – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 52. Teresa Świątek  – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 53.  Katarzyna Hebel – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 54. Elżbieta Wędzik  – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 55. Katarzyna Kwaśniewska – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 56. Katarzyna Szymańska – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 57. mł. Strażnik  Mariusz Latecki – przedstawiciel Straży Miejskiej
 58. st. strażnik Sebastian Guziński – przedstawiciel Straży Miejskiej
 59. st. strażnik Aneta Lebioda – przedstawiciel Straży Miejskiej
 60. insp. Mirosław Dąbrowski – przedstawiciel Straży Miejskiej
 61. insp. Henryk Kwidziński – przedstawiciel Straży Miejskiej
 62. specjalista Wojciech Plichta – przedstawiciel Straży Miejskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 27.02.2019
Data udostępnienia informacji: 27.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2019 12:30 Aktualizacja treści Aleksandra Król
05.02.2018 14:37 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.02.2018 14:16 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 14:36 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 11:11 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 11:09 Korekta Michał Kowalski
02.03.2016 12:38 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 11:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.02.2016 11:18 Dodanie informacji Michał Kowalski