Zespół Interdyscyplinarny w Gdyni

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji zagrożeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a/ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b/ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c/ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d/ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
e/ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Prezydent Miasta Gdyni.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni

 1. Mirosława Jezior – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Franciszek Bronk -  przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Zuzanna Łaczyńska-Stec - przedstawiciel PCPR, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 4. Joanna Szot - przedstawiciel PCPR, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. Hanna Żółkoś-Margońska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 6. Katarzyna Kalinowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 7. Katarzyna Domagała – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 8. Justyna Klemba – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 9. Urszula Doppke – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 10. Marta Nykiel – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 11. Agnieszka Szenk - – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 12. Anna Rożek-Plichta - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 13. Joanna Michniewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 14. Magdalena Grabińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 15. Katarzyna Łangowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 16. Adam Miller - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 17. Cezary Horewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 18. Marcin Zawisza – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 19. Agata Cichoń-Chojnacka– przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 20. Edyta Sinacka-Kubik – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 21. Monika Kotowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 22. Maria Kapuścińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 23. Aleksandra Rusak  – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 24. Klaudia Głodowska  - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 25. Katarzyna Zasowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 26. Anna Siwik– przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 27. Anna Landowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 28. Aleksandra Pakólska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 29. Joanna Nowicka – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
 30. Edyta Kamaszyn – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
 31. Monika Łuszcz – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
 32. Monika Księżopolska – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2
 33. Anna Kszyształowska – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3
 34. Iwona Hadrzyńska -przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4
 35. Przemysław Lebiedziński - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 36. Michał Urbanowicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 37. Sebastian Ogiejko - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 38. Katarzyna Przybylska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 39. Katarzyna Niwińska – przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 40. Marta Dzięcielska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 41. Monika Sankiewicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 42. Hanna Kaczmarek - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 43. Katarzyna Marcinek - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 44. Agnieszka Ewelina Łapińska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 45. Adriana Oliwia Górko-Ciesielska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 46. Kamila Foryś - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 47. Adrianna Janowicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
 48. Anna Halagiera-Jarmoszka – przedstawiciel Gdyńskiego Centrum Zdrowia
 49. Jacek Chmielewski – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
 50. Agnieszka Kotłowska – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
 51. Małgorzata Wielebska  –  przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
 52. nadkom. Robert Ronduda – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji - I Zastępca
 53. asp. szt. Jarosław Biały – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
 54. podinsp. Adam Gruźlewski – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
 55. podinsp. Tomasz Handerski – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
 56. mł. asp.  Jolanta Grunert – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
 57. mł. asp. Monika Helbin – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
 58. chor. Arleta Marcinkiewicz-Putzig - przedstawiciel Wydziału Żandarmerii Wojskowej
 59. w Gdyni
 60. Dariusz Wiśniewski – komendant,  przedstawiciel Straży Miejskiej komendant
 61. młodszy insp. Iwona Pol – przedstawiciel Straży Miejskiej
 62. młodszy strażnik  Marek Górzyński – przedstawiciel Straży Miejskiej
 63. Andrzej Bień – przedstawiciel Rady Miasta Gdyni
 64. Beata Szadziul – przedstawiciel Urzędu Miasta Gdyni, pełnomocnik Prezydenta ds. rodziny
 65. Jadwiga Wachulik – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
 66. Anna Łepik - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni
 67. Małgorzata Rubaszewska – przedstawiciel Zespołu Kuratorów Rodzinnych, Sądu Rejonowego
 68. Jolanta Rekowska – przedstawiciel Zespołu Kuratorów dla Dorosłych, Sądu Rejonowego
 69. Ewa Andziulewicz – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
 70. Jolanta Klauze – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
 71. Milena Piotrowicz-Miksa – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
 72. Ewa Słonina-Pinkowska – przedstawiciel przychodni lekarskiej NZOZ
 73. Damian Migot-Paczyński - przedstawiciel Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 74. Piotr Nawrot - przedstawiciel Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 75. Katarzyna Wiśniewska – przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 76. Agnieszka Nadratowska – przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 77. Ewa Wiśniewska – przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 78. Remigiusz Walędziak - przedstawiciel Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni;
 79. Elżbieta Dziadek - przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Gdyni;
 80. Katarzyna Klimczak - przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Gdyni
 81. Anna Siudmiak - przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Gdyni
 82. Małgorzata Redzińska -  przedstawiciel Laboratorium Innowacji Społecznych
 83. Łukasz Rąpała - przedstawiciel Laboratorium Innowacji Społecznych
 84. Martyna Kruszyńska – przedstawiciel Stowarzyszenia OVUM
 85. Anna Piaskowska – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
 86. Iwona Macuk - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
 87. Piotr Jaksina - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
 88. Natalia Woźniak-Őzdikici – przedstawiciel Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
 89. Magdalena Borko – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
 90. Anna Michalewska -  przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
 91. Joanna Bąba -  przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
 92. Aneta Hapka-Biernacka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 93. Julita Wirkus-Ostrowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 94. Urszula Samulak - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 95. Joanna Szymańska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 96. Gabriel Rafalski - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 97. Anna Marcinkowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 98. st. asp.  Tomasz Bułakowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
 99. mł. asp.  Monika Zarembo – przedstawiciel Komisariatu Policji
 100.  mł. asp. Michał Malek – jako przedstawiciela Komisariatu Policji
 101. mł. asp. Łukasz Kureczko – jako przedstawiciela Komisariatu Policji
 102. nadkom. Dariusz Bartnicki – przedstawiciel Komisariatu Policji
 103. podinsp.  Sebastian Kreft – przedstawiciel Komisariatu Policji
 104. st. asp. Bartłomiej Żółtowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
 105. asp. Magdalena Ostrowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
 106. mł. asp. Dariusz Hinc  – przedstawiciel Komisariatu Policji
 107. mł. asp.  Bartosz Waga  – przedstawiciel Komisariatu Policji
 108. mł. asp. Łukasz Jaśkowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
 109. mł. asp. Michał Daniek – przedstawiciel Komisariatu Policji
 110. st. sierż. Ewa Brzozowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
 111. asp. szt. Dariusz Karp – przedstawiciel Komisariatu Policji
 112. st. asp. Wojciech Krużycki – przedstawiciel Komisariatu Policji
 113. mł. asp. Renata Tarnowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
 114. st. asp. Robert Lewicki – przedstawiciel Komisariatu Policji
 115. asp. Krzysztof Wykowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
 116. mł. asp. Ewa Nowakowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
 117. st. asp. Rafał Grabiński – przedstawiciel Komisariatu Policji
 118. mł. asp. Mariusz Kołodziejski – przedstawiciel Komisariatu Policji
 119. asp. Katarzyna Tworek – przedstawiciel Komisariatu Policji
 120. st. sierż. Magdalena Heyke – przedstawiciel Komisariatu Policji
 121. sierż. szt. Daniel Chrostowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
 122. st. asp. Jarosław Szajczyk – przedstawiciel Komisariatu Policji
 123. asp. szt. Tomasz Spryngacz – jako przedstawiciel Komisariatu Policji
 124. mł. asp. Paweł Wudarczyk – przedstawiciel Komisariatu Policji
 125. Alicja Cieśluk – przedstawiciel kuratorów rodzinnych
 126. Elżbieta Pawłowska-Ledke – przedstawiciel kuratorów rodzinnych
 127. Dorota Wereszko – przedstawiciel kuratorów rodzinnych
 128. Anna Czajkowska - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
 129. Iwona Trzeciak -  przedstawiciel kuratorów rodzinnych
 130. Paweł Łoński – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 131. Katarzyna Zimna – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 132. Mirosław Il  – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 133. Tomasz Sęk  – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 134. Joanna Sonneck – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 135. Jacek Tucholski – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 136. Ewa Kubacka – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 137. Katarzyna Tomko – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 138. Teresa Świątek  – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 139.  Katarzyna Hebel – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 140. Elżbieta Wędzik  – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 141. Katarzyna Kwaśniewska – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 142. Katarzyna Szymańska – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
 143. st. insp. Milena Tanalska-Damps – przedstawiciel Straży Miejskiej
 144. st. insp. Henryk Kwidziński – przedstawiciel Straży Miejskiej
 145. mł. insp. Wojciech Plichta – przedstawiciel Straży Miejskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Domańska
Data wytworzenia informacji: 27.02.2019
Data udostępnienia informacji: 27.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2020 09:35 Aktualizacja treści Alicja Domańska
17.10.2019 12:30 Aktualizacja treści Aleksandra Król
05.02.2018 14:37 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.02.2018 14:16 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 14:36 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 11:11 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 11:09 Korekta Michał Kowalski
02.03.2016 12:38 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 11:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.02.2016 11:18 Dodanie informacji Michał Kowalski