Zespół Interdyscyplinarny w Gdyni

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji zagrożeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a/ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b/ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c/ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d/ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
e/ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Prezydent Miasta Gdyni.
5. Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni jest p. Katarzyna Domagała;
    I Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni jest p.Wojciech Plichta;
    II Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni jest p.Klaudia Głodowska.


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni

1.  Katarzyna Stec -  przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2.  Franciszek Bronk -  przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
3.  Klaudia Głodowska  - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4.  Zuzanna Łaczyńska-Stec - przedstawiciel PCPR, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
5.  Joanna Szot - przedstawiciel PCPR, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
6.  Hanna Żółkoś-Margońska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
7.  Katarzyna Kalinowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
8.  Katarzyna Domagała – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
9.  Justyna Klemba – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
10. Urszula Doppke – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
11. Marta Nykiel – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
12. Agnieszka Szenk - – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
13. Anna Rożek-Plichta - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
14. Joanna Michniewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
15. Magdalena Grabińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
16.  Marta Kolka – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
17.  Adam Miller - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
18. Cezary Horewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
19. Marcin Zawisza – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
20. Agata Cichoń-Chojnacka– przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
21. Edyta Sinacka-Kubik – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
22. Monika Kotowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
23. Maria Kapuścińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
24. Aleksandra Rusak  – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
25. Katarzyna Zasowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
26. Anna Siwik– przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
27. Anna Landowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
28. Aleksandra Pakólska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
29. Aneta Mielewczyk – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
30. Barbara Szymoniak-Wawrzyk – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
31. Monika Łuszcz – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
32. Monika Księżopolska – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2
33. Anna Kszyształowska – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3
34. Iwona Hadrzyńska -przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4
35. Joanna Nowicka – przedstawiciel Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych
36. Edyta Kamaszyn – przedstawiciel Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych
37. Przemysław Lebiedziński - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
38. Michał Urbanowicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
39. Katarzyna Przybylska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
40. Katarzyna Niwińska – przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
41. Marta Dzięcielska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
42. Monika Sankiewicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
43. Hanna Kaczmarek - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
44. Katarzyna Marcinek - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
45. Agnieszka Ewelina Łapińska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
46. Kamila Foryś - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
47. Adrianna Janowicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
48. Michał Hajdyła – jako przedstawiciela Zespołu Placówek Specjalistycznych
49. Sebastian Ogiejko - przedstawiciel Centrum Samopomocy w Gdyni
50. Anna Halagiera-Jarmoszka – przedstawiciel Gdyńskiego Centrum Zdrowia
51. Jacek Chmielewski – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
52. Małgorzata Goebel – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
53. Małgorzata Wielebska  –  przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
54. podinsp. Robert Ronduda – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji - I Zastępca
55. asp. sztab. Jarosław Biały – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
56. asp. sztab. Łukasz Grzyb – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
57. asp. Monika Helbin – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
58. chor. Arleta Marcinkiewicz-Putzig - przedstawiciel Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni
59. Andrzej Bień – komendant,  przedstawiciel Straży Miejskiej
60. młodszy insp. Iwona Pol – przedstawiciel Straży Miejskiej
61. Beata Szadziul – przedstawiciel Urzędu Miasta Gdyni, pełnomocnik Prezydenta ds. rodziny
62. Jadwiga Wachulik – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
63. Anna Łepik - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni
64. Dorota Wereszko – przedstawiciel Zespołu Kuratorów Rodzinnych, Sądu Rejonowego
65. Jolanta Rekowska – przedstawiciel Zespołu Kuratorów dla Dorosłych, Sądu Rejonowego
66. Ewa Andziulewicz – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
67. Jolanta Klauze – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
68. Milena Piotrowicz-Miksa – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
69. Ewa Słonina-Pinkowska – przedstawiciel przychodni lekarskiej NZOZ
70. Damian Migot-Paczyński - przedstawiciel Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
71. Piotr Nawrot - przedstawiciel Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
72. Katarzyna Wiśniewska – przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
73. Agnieszka Nadratowska – przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
74. Ewa Wiśniewska – przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
75. Remigiusz Walędziak - przedstawiciel Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni;
76. Elżbieta Dziadek - przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Gdyni;
77. Katarzyna Klimczak - przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Gdyni
78. Anna Siudmiak - przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Gdyni
79. Małgorzata Redzińska -  przedstawiciel Laboratorium Innowacji Społecznych
80. Martyna Kruszyńska – przedstawiciel Stowarzyszenia OVUM
81. Iwona Macuk - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
82. Piotr Jaksina - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
83. Natalia Woźniak-Őzdikici – przedstawiciel Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
84. Anna Michalewska -  przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
85. Magdalena Borko – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
86. Magdalena Bach - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
87. Agata Gurkowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
88. Joanna Bąba -  przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
89. Aneta Hapka-Biernacka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
90. Julita Wirkus-Ostrowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
91. Urszula Samulak - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
92. Joanna Szymańska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
93. Gabriel Rafalski - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
94. Anna Marcinkowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
95. st. asp.  Tomasz Bułakowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
96. asp.  Monika Zarembo – przedstawiciel Komisariatu Policji
97. sierż. szt. Ewa Brzozowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
98. mł. asp. Michał Malek – jako przedstawiciela Komisariatu Policji
99. mł. asp. Łukasz Kureczko – jako przedstawiciela Komisariatu Policji
100. nadkom. Dariusz Bartnicki – przedstawiciel Komisariatu Policji
101. podinsp.  Sebastian Kreft – przedstawiciel Komisariatu Policji
102. st. asp. Bartłomiej Żółtowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
103. mł. asp. Dariusz Hinc  – przedstawiciel Komisariatu Policji
104. mł. asp. Michał Daniek – przedstawiciel Komisariatu Policji
105. st. asp. Marcin Kunikowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
106. asp. szt. Dariusz Karp – przedstawiciel Komisariatu Policji
107. asp. Magdalena Ostrowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
108. st. asp. Wojciech Krużycki – przedstawiciel Komisariatu Policji
109. asp. Krzysztof Wykowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
110. asp. Renata Tarnowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
111. mł. asp. Ewa Nowakowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
112. mł. asp. Mariusz Kołodziejski – przedstawiciel Komisariatu Policji
113. sierż. szt. Magdalena Heyke – przedstawiciel Komisariatu Policji
114. mł. asp. Daniel Chrostowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
115. mł. asp. Artur Bawarski – przedstawiciel Komisariatu Policji
116. sierż. sztab. Jan Teleżyński – przedstawiciel Komisariatu Policji
117. asp. szt. Jarosław Szajczyk – przedstawiciel Komisariatu Policji
118. mł. asp. Paweł Wudarczyk – przedstawiciel Komisariatu Policji
119. asp. Marcin Halman – przedstawiciel Komisariatu Policji
120. Alicja Cieśluk – przedstawiciel kuratorów rodzinnych
121. Elżbieta Pawłowska-Ledke – przedstawiciel kuratorów rodzinnych
122. Małgorzata Rubaszewska – przedstawiciel kuratorów rodzinnych
123. Anna Czajkowska - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
124. Iwona Trzeciak -  przedstawiciel kuratorów rodzinnych
125. Paweł Łoński – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
126. Katarzyna Zimna – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
127. Mirosław Il  – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
128. Tomasz Sęk  – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
129. Joanna Sonneck – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
130. Jacek Tucholski – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
131. Ewa Kubacka – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
132. Katarzyna Tomko – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
133. Teresa Świątek  – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
134. Katarzyna Hebel – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
135. Elżbieta Wędzik  – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
136. Katarzyna Kwaśniewska – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
137. Katarzyna Szymańska – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
138. st. insp. Milena Tanalska-Damps – przedstawiciel Straży Miejskiej
139. st. insp. Henryk Kwidziński – przedstawiciel Straży Miejskiej
140. mł. insp. Wojciech Plichta – przedstawiciel Straży Miejskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Domańska
Data wytworzenia informacji: 27.02.2019
Data udostępnienia informacji: 27.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2021 10:56 Aktualizacja treści Alicja Domańska
29.03.2021 09:44 Aktualizacja treści Alicja Domańska
15.05.2020 09:35 Aktualizacja treści Alicja Domańska
17.10.2019 12:30 Aktualizacja treści Aleksandra Król
05.02.2018 14:37 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.02.2018 14:16 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 14:36 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 11:11 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 11:09 Korekta Michał Kowalski
02.03.2016 12:38 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 11:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.02.2016 11:18 Dodanie informacji Michał Kowalski