Zespół Interdyscyplinarny w Gdyni

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji zagrożeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a/ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b/ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
c/ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d/ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
e/ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Prezydent Miasta Gdyni.
5. Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni jest p. Katarzyna Domagała;
    I Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni jest p.Wojciech Plichta;
    II Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni jest p.Klaudia Głodowska.


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni

1. Franciszek Bronk - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Klaudia Głodowska - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Zuzanna Łaczyńska-Stec - przedstawiciel PCPR, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
4. Joanna Szot - przedstawiciel PCPR, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Hanna Żółkoś-Margońska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Katarzyna Kalinowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
7. Katarzyna Domagała – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
8. Justyna Klemba – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Urszula Doppke – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
10. Marta Nykiel – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
11. Agnieszka Szenk - – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
12. Anna Rożek-Plichta - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
13. Joanna Michniewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
14. Magdalena Grabińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
15. Adam Miller - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
16. Cezary Horewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
17. Marcin Zawisza – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
18. Agata Cichoń-Chojnacka– przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
19. Edyta Sinacka-Kubik – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
20. Monika Kotowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
21. Maria Kapuścińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
22. Aleksandra Rusak – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
23. Katarzyna Zasowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
24. Anna Siwik– przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
25. Anna Landowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
26. Aleksandra Pakólska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
27. Monika Łuszcz – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1
28. Monika Księżopolska – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2
29. Anna Kszyształowska – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3
30. Iwona Hadrzyńska -przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4
31. Joanna Nowicka – przedstawiciel Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych
32. Edyta Kamaszyn – przedstawiciel Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych
33. Przemysław Lebiedziński - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
34. Michał Urbanowicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
35. Sebastian Ogiejko - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
36. Katarzyna Przybylska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
37. Katarzyna Niwińska – przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
38. Marta Dzięcielska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
39. Monika Sankiewicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
40. Hanna Kaczmarek - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
41. Katarzyna Marcinek - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
42. Agnieszka Ewelina Łapińska - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
43. Kamila Foryś - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
44. Adrianna Janowicz - przedstawiciel Zespołu Placówek Specjalistycznych
45. Michał Hajdyła – jako przedstawiciela Zespołu Placówek Specjalistycznych
46. Anna Halagiera-Jarmoszka – przedstawiciel Gdyńskiego Centrum Zdrowia
47. Jacek Chmielewski – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
48. Małgorzata Goebel – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
49. Małgorzata Wielebska – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
50. podinsp. Robert Ronduda – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji - I Zastępca
51. asp. szt. Jarosław Biały – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
52. asp. szt. Łukasz Grzyb – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
53. podinsp. Tomasz Handerski – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
54. asp. Monika Helbin – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji
55. chor. Arleta Marcinkiewicz-Putzig - przedstawiciel Wydziału Żandarmerii Wojskowej
w Gdyni
56. młodszy insp. Iwona Pol – przedstawiciel Straży Miejskiej
57. Andrzej Bień – przedstawiciel Rady Miasta Gdyni
58. Beata Szadziul – przedstawiciel Urzędu Miasta Gdyni, pełnomocnik Prezydenta ds. rodziny
59. Jadwiga Wachulik – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
60. Anna Łepik - przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni
61. Dorota Wereszko – przedstawiciel Zespołu Kuratorów Rodzinnych, Sądu Rejonowego
62. Jolanta Rekowska – przedstawiciel Zespołu Kuratorów dla Dorosłych, Sądu Rejonowego
63. Ewa Andziulewicz – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
64. Jolanta Klauze – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
65. Milena Piotrowicz-Miksa – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
66. Ewa Słonina-Pinkowska – przedstawiciel przychodni lekarskiej NZOZ
67. Damian Migot-Paczyński - przedstawiciel Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
68. Piotr Nawrot - przedstawiciel Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
69. Katarzyna Wiśniewska – przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
70. Agnieszka Nadratowska – przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
71. Ewa Wiśniewska – przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
72. Remigiusz Walędziak - przedstawiciel Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni;
73. Elżbieta Dziadek - przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Gdyni;
74. Katarzyna Klimczak - przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Gdyni
75. Anna Siudmiak - przedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Gdyni
76. Małgorzata Redzińska - przedstawiciel Laboratorium Innowacji Społecznych
77. Martyna Kruszyńska – przedstawiciel Stowarzyszenia OVUM
78. Iwona Macuk - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
79. Piotr Jaksina - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
80. Natalia Woźniak-Őzdikici – przedstawiciel Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
81. Anna Michalewska - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
82. Magdalena Borko – przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
83. Magdalena Bach - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
84. Agata Górkowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
85. Joanna Bąba - przedstawiciel Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej
86. Aneta Hapka-Biernacka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
87. Julita Wirkus-Ostrowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
88. Urszula Samulak - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
89. Joanna Szymańska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
90. Gabriel Rafalski - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
91. Anna Marcinkowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
92. st. asp. Tomasz Bułakowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
93. asp. Monika Zarembo – przedstawiciel Komisariatu Policji
94. sierż. szt. Ewa Brzozowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
95. mł. asp. Michał Malek – jako przedstawiciela Komisariatu Policji
96. mł. asp. Łukasz Kureczko – jako przedstawiciela Komisariatu Policji
97. nadkom. Dariusz Bartnicki – przedstawiciel Komisariatu Policji
98. podinsp. Sebastian Kreft – przedstawiciel Komisariatu Policji
99. st. asp. Bartłomiej Żółtowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
100. mł. asp. Dariusz Hinc – przedstawiciel Komisariatu Policji
101. mł. asp. Michał Daniek – przedstawiciel Komisariatu Policji
102. asp. szt. Dariusz Karp – przedstawiciel Komisariatu Policji
103. asp. Magdalena Ostrowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
104. st. asp. Wojciech Krużycki – przedstawiciel Komisariatu Policji
105. asp. Krzysztof Wykowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
106. asp. Renata Tarnowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
107. mł. asp. Ewa Nowakowska – przedstawiciel Komisariatu Policji
108. asp. Katarzyna Tworek – przedstawiciel Komisariatu Policji
109. mł. asp. Mariusz Kołodziejski – przedstawiciel Komisariatu Policji
110. sierż. szt. Magdalena Heyke – przedstawiciel Komisariatu Policji
111. mł. asp. Daniel Chrostowski – przedstawiciel Komisariatu Policji
112. asp. szt. Jarosław Szajczyk – przedstawiciel Komisariatu Policji
113. mł. asp. Paweł Wudarczyk – przedstawiciel Komisariatu Policji
114. asp. Marcin Halman – przedstawiciel Komisariatu Policji
115. Alicja Cieśluk – przedstawiciel kuratorów rodzinnych
116. Elżbieta Pawłowska-Ledke – przedstawiciel kuratorów rodzinnych
117. Małgorzata Rubaszewska – przedstawiciel kuratorów rodzinnych
118. Anna Czajkowska - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
119. Iwona Trzeciak - przedstawiciel kuratorów rodzinnych
120. Paweł Łoński – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
121. Katarzyna Zimna – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
122. Mirosław Il – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
123. Tomasz Sęk – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
124. Joanna Sonneck – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
125. Jacek Tucholski – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
126. Ewa Kubacka – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
127. Katarzyna Tomko – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
128. Teresa Świątek – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
129. Katarzyna Hebel – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
130. Elżbieta Wędzik – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
131. Katarzyna Kwaśniewska – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
132. Katarzyna Szymańska – przedstawiciel kuratorów dla dorosłych
133. st. insp. Milena Tanalska-Damps – przedstawiciel Straży Miejskiej
134. st. insp. Henryk Kwidziński – przedstawiciel Straży Miejskiej
135. mł. insp. Wojciech Plichta – przedstawiciel Straży Miejskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Domańska
Data wytworzenia informacji: 27.02.2019
Data udostępnienia informacji: 27.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2021 09:44 Aktualizacja treści Alicja Domańska
15.05.2020 09:35 Aktualizacja treści Alicja Domańska
17.10.2019 12:30 Aktualizacja treści Aleksandra Król
05.02.2018 14:37 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.02.2018 14:16 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 14:36 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 11:11 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 11:09 Korekta Michał Kowalski
02.03.2016 12:38 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 11:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.02.2016 11:18 Dodanie informacji Michał Kowalski