Zespół ds. realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”

Zarządzeniem nr 5840/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 marca 2017 r. powołuje się zespół ds. realizacji projektu ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-00, w następującym składzie:

 1. Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia - przewodniczący zespołu:
 2. Michał Guć wiceprezydent Miasta Gdyni ds. Innowacji;
 3. Alicja Helbin - Zastępca Skarbnika Miasta Gdyni, naczelnik Wydziału Budżetu;
 4. Krystyna Borkowska - naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych;
 5. Małgorzata Bagińska - główny specjalista w Wydziale Projektów Rozwojowych - koordynator projektu;
 6. Adam Narbut - główny specjalista w Wydziale projektów Rozwojowych;
 7. Boguslaw Gosz - inspektor w Wydziale Projektów Rozwojowych;
 8. Beata Brzostowska - naczelnik Wydzialu Budynków;
 9. Bożenna Zaręba - główny specjalista w Wydziale Budynków,
 10. Dariusz Rabiega - główny specjalista w Wydziale Budynków;
 11. Edyta Bielawiec - inspektor w Wydziale Budynków;
 12. Filip Miąskowski - inspektor w Wydziale Budynków;
 13. Weronika Wojnarowska - inspektor w Wydziale Budynków;
 14. Bożena Marchewicz - inspektor w Wydziale Budynków;
 15. Krystyna Przyborowska - naczelnik Wydzialu Edukacji;
 16. Aneta Grygiel-Dorszewska - inspektor;
 17. Marta Burkiewicz - główny specjalista w Wydziale Edukacji;
 18. Emilia Granda - inspektor w Wydziale Edukacji;
 19. Grzegorz Sarniak - inspektor w Wydziale Edukacji;
 20. Jerzy Przeworski - naczelnik Wydzialu Informatyki;
 21. Karolina Dobrzyńska - inspektor w Wydziale Informatyki;
 22. Aleksandra Goran-Hetak - inspektor w Wydziale Informatyki;
 23. Wieslawa Szleszkowska-Zalewska - kierownik Referatu ds. Rozliczeń Projektów Unijnych;
 24. Magdalena Gryglicka - inspektor w Wydziale Budżetu;
 25. Anna Grzelak - podinspektor w Wydziale Budżetu;
 26. Beata Kosecka - naczelnik Wydzialu Księgowości Urzędu;
 27. Katarzyna Kamińska - kierownik Referatu Płac.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 08.03.2017
Data udostępnienia informacji: 11.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2017 11:46 Korekta Michał Kowalski