Zespół ds. Oświadczeń

1 Powołuje się Zespół do Spraw Oświadczeń, w składzie:

1) Rafał Klajnert sekretarz miasta – przewodniczący;
2) Mariusz Szpaczyński naczelnik Wydziału Organizacyjnego – zastępca przewodniczącego;

członkowie zespołu:
3) Rafał Kryściak - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
4) Magdalena Anuszek - naczelnik Biura Rady Miasta;
5) Jerzy Cieśliński - naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego;
6) Krystyna Przyborowska - naczelnik Wydziału Edukacji;
7) Marzenna Umławska - naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich;
8) Violetta Sesiuk – główny specjalista Wydziału Kadr i Szkoleń;
9) Kazimierz Waśko - radca prawny;
10) Artur Wentland - naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń;
11) Marta Ziółkowska - główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym;
12) Małgorzata Bogdańska - podinspektor w Biurze Ochrony;
13) Anna Bennich – zastępca naczelnika Wydziału Edukacji;
14) Jarosław Rędziak – główny specjalista w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego.

2 Do zadań Zespołu należy:
1) analiza oświadczeń;
2) przekazywanie - odpowiednio - prezydentowi i przewodniczącemu Rady Miasta Gdyni informacji o brakach i błędach stwierdzonych w złożonych dokumentach;
3) przygotowywanie projektów sprawozdań, składanych przez prezydenta Radzie Miasta Gdyni;
3. W czasie nieobecności członka Zespołu jego zadania wykonuje osoba zastępująca go, wyznaczona w trybie określonym w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Gdyni lub określonym przez odrębne przepisy.
4. Obsługę Zespołu, w tym dokumentację z jego pracy, oraz nadzór i koordynację nad składaniem oświadczeń prowadzi Wydział Organizacyjny do zadań którego należy:
1) przyjmowanie oświadczeń, z zastrzeżeniem § 3 instrukcji;
2) przekazywanie oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych;
3) przekazywanie oświadczeń lustracyjnych złożonych prezydentowi do Instytutu Pamięci Narodowej;
4) informowanie osób objętych obowiązkiem zgłaszania informacji do Rejestru Korzyści o terminach i zakresie informacji;
5) publikacja jawnych informacji w oświadczeniach majątkowych w BIP, z zastrzeżeniem ust. 5.
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych radnych, w tym przewodniczącego Rady Miasta, publikuje w BIP - Biuro Rady Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 19.05.2015
Data udostępnienia informacji: 22.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2019 14:56 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.02.2018 13:09 Korekta Michał Kowalski
11.12.2017 10:10 Korekta Michał Kowalski
11.12.2017 10:09 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.10.2017 08:58 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 11:41 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 10:10 Dodanie informacji Michał Kowalski