Zespół ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Gdyni

Powołuje się zespół ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami monitorujący działalnosc jednostek organizacyjnych miasta w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczegółnymi potrzebami, w następującym składzie:

 1. Beata Wachowiak - Zwara - koordynator zespołu,
 2. Marek Wysocki - koordynator w zakresie dostepności architektonicznej,
 3. Małgorzata Groth Bobrowska - koordynator w zakresie dostępności cyfrowej,
 4. Aleksandra Szwaba - koordynator w zakresie dostępności infromacyjno - komunikacyjnej,
 5. Magdalena Biegańska - koordynator w zakresie świadczonych usług,
 6. Beata Brzostowska - członek zespołu,
 7. Agnieszka Janowicz - członek zespołu,
 8. Celina Łozowska - członek zespołu,
 9. Paweł Jałoszewski - członek zespołu,
 10. Michał Kowalski - członek zespołu.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 1. wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami w dostepie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Gdyni i jednostki organizacyjne miasta,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych gminy,
 3. monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. regularne przekazywanie informacji o postępie w procesie zapewniania dostępności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.
Naczelnicy wydziałów, kierownicy samodzielnych referatów, pracownicy Urzędu Miasta Gdyni i osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi gminy zobowiązani są na wniosek koordynator zespołu do udzielenia niezbędnych informacji oraz wsparcia w zakresie realizowanych zadań.

Osoby zarządzajace jednostkami organizacyjnymi gminy zobowiazane są do zamieszczenia oraz aktualizacji na stronach BIP oraz stronach internetowych jednostki, informacji dotyczących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zakres i tryb działania zespołu określa regulamin.

Kontakt z zespołem pod adresem email: dostepnosc@gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 28.04.2020
Data udostępnienia informacji: 17.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2021 12:03 Aktualizacja treści Michał Kowalski
02.06.2021 09:48 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
25.11.2020 14:44 Aktualizacja treści Michał Kowalski