Zespół do uzyskania gotowości aplikacyjnej dla zadań: węzeł integracyjny Gdynia Chylonia, buspasy w ulicy Morskiej, węzeł integracyjny Gdynia Karwiny, trasa rowerowa R-10

Do realizacji działań zmierzających do uzyskania gotowości aplikacyjnej dla zadań, o których mowa w tytule, powołuję się zespół w składzie:

1) Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek - przewodniczący;
2) Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. innowacji Michał Guć;
3) Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. rozwoju Marek Stępa;
4) naczelnik Wydzialu Projektów Infrastrukturalnych Beata Neumann - koordynator zadań
w zastępstwie główny specjalista w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych Justyna Mirończuk;
5) naczelnik Wydziału Inwestycji Teresa Horiszna;
6) zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Monika Grocholewska;
7) kierownik Referatu Zarządu Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Hanna Szóstakowska,
w zastępstwie naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Andrzej Ryński;
8) zastępca naczelnika Wydziału Środowiska Anita Stypułkowska,
w zastępstwie naczelnik Wydziału Środowiska Bartosz Frankowski;
9) naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Renata Stelmach,
w zastępstwie kierownik Pierwszego Referatu Architektury w Wydziale
Architektoniczno - Budowlanym Lucyna Kucharek;
10) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. komunikacji rowerowej Jakub Furkal,
w zastępstwie pracownik na samodzielnym stanowisku ds. komunikacji rowerowej w Zarzqdzie Dróg i Zieleni w Gdyni Rafał Studziński;
11) dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni Roman Witowski,
w zastępstwie kierownik Działu Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni Barbara Kowalska;
12) naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Mariusz Horoń,
w zastępstwie starszy referent w Wydziale Organizacji Przewozów Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Marcin Czapnik.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Neumann
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 30.08.2017
Data udostępnienia informacji: 07.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2017 10:00 Korekta Michał Kowalski