Zespół do spraw rewaloryzacji parku na Kamiennej Górze

Zarządzeniem nr 5020/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.08.2016 r. powołuje się zespół ds. rewaloryzacji parku na Kamiennej Górze, zwany dalej: Zespołem, w celu opracowania koncepcji rewaloryzacji parku na Kamiennej Górze, tarasu dolnego i górnego oraz koncepcji zagospodarowania zbocza Kamiennej Góry.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Jerzy Zając - dyrektor Urzędu Miasta - koordynator Zespołu
2) Maura Zaworska - Biuro Ogrodnika Miasta - przewodnicząca Zespołu
3) członkowie Zespołu:

a) Halina Golenia - Zarząd Dróg i Zieleni;
b) Hanna Niedźwiecka-Pasternak - Biuro Ogrodnika Miasta;
c) Paulina Mamełka - Biuro Ogrodnika Miasta;
d) Marta Miączyńska-Wolańczyk - Wydział Środowiska;
e) Dorota Marszałek-Jalowska - Wydział Środowiska;
f) Jacek Piątek - Biuro Plastyka Miasta.

2. Do zadań koordynatora Zespołu należy uporządkowanie i ustalenie sposobu współpracy pomiędzy członkami Zespołu, koordynacja współdziałania z innymi komórkami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi, a także reprezentowanie zespołu na zewnątrz i referowanie postępu prac Prezydentowi.

Przewodnicząca Zespołu odpowiada za prowadzenie i bieżący nadzór prac projektowych, jako architekt prowadzący.

3. Poszczególni członkowie Zespołu odpowiadają (zgodnie z zakresem działania delegującej ich komórki lub jednostki organizacyjnej) za:
1) pracownik ZDiZ - infrastrukturę podziemną, przygotowanie: map do celów projektowych, wizualizacji oraz dokumentacji w zakresie m.in. oświetlenia, wody, sceny, windy, tarasu widokowego oraz kosztorysów, zlecanie prac firmom zewnętrznym. Materiały wyjściowe do poszczególnych projektów przygotuje ZDiZ;
2) pracownicy Biura Ogrodnika Miasta - zieleń;
3) pracownicy Wydziału Środowiska - aspekt ekologiczny (zieleń);
4) Plastyk Miasta - małą architekturę.

4. Praca Zespołu winna przebiegać dwuetapowo:
1) przygotowanie koncepcji rewaloryzacji - do 30.11.2016 r.;
2) przygotowanie dokumentacji branżowych.

5. Przewodnicząca Zespołu zwołuje, nie rzadziej niż co dwa tygodnie, spotkania robocze Zespołu. Przedmiotem spotkań jest w szczególności określenie przez przewodniczącą poszczególnych zadań cząstkowych dla członków Zespołu i zaprezentowanie przez nich przygotowanych koncepcji i wyników wykonanych już prac.

6. Biuro Ogrodnika Miasta jest komórką merytoryczną w rozumieniu przepisów Instrukcji kancelaryjnej, a także odpowiada za opracowanie koncepcji (prace projektowe).

Dodatkowe informacje: Biuro Ogrodnika Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 30.08.2016
Data udostępnienia informacji: 05.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2017 15:36 Korekta Michał Kowalski
05.09.2016 12:27 Korekta Michał Kowalski
05.09.2016 12:27 Korekta Michał Kowalski
05.09.2016 12:17 Korekta Michał Kowalski
05.09.2016 12:16 Dodanie informacji Michał Kowalski