Zespół do spraw raportowania schematów podatkowych MDR

Powołuje się Zespół do spraw raportowania schematów podatkowych MDR, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1) Krzysztof Szałucki - Skarbnik Miasta Gdyni - Przewodniczący Zespołu,
2) Alicja Helbin - Zastępca Skarbnika Miasta Gdyni,
3) Beata Kosecka - Naczelnik Wydziału Księgowości,
4) Jeanette Maczkowska - p.o. Zastępcy Skarbnika Miasta, Wydział Dochodów,
5) Anna Pietrzyk - Kierownik Referatu ds. Rozliczeń Podatku VAT,
6) Ewa Świątek - Kierownik Referatu Dochodów z Mienia Komunalnego,
7) Arkadiusz Trzeciak - Naczelnik Wydziału Inwestycji,
8) Jerzy Cieśliński - Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego,
9) Elżbieta Wiłucka-Psyta - Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki, Nieruchomościami i Geodezji,
1O) Anna Bennich - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kierownik Referatu Finansowego,
11) Joanna Adamska - Radca prawny,
12) Kazimierz Waśko - Radca prawny,
13) Krzysztof Czupreta - Radca prawny.

Obsługę administracyjną Zespołu prowadzi Samodzielny Referat ds. Schematów Podatkowych i Spadków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Kamila Ciechorska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 10.09.2019
Data udostępnienia informacji: 29.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2021 11:43 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska