Zespół do spraw ochrony krajobrazu Gdyni

Roboczy zespół do spraw ochrony krajobrazu kulturowego działający przy Prezydencie Miasta Gdyni został powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2938/15/VII/S z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Skład zespołu:

Koordynator Zespołu:
Jacek Piątek - Plastyk Miasta

Członkowie Zespołu:
1. Renata Stelmach - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego;
2. Ewa Kamiennik -Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji;
3. Beata Brzostowska - Naczelnik Wydziału Budynków;
4. Aleksandra Narczewska -Inspektor Biura Konserwatora Zabytków;
5. Izabella Malinowska-Łubińska - Inspektor Wydziału Inwestycji;
5. Joanna Karnacewicz - Kierownik Referatu Podatków Wydział Dochodów;
6. Hanna Niedżwiecka-Pasternak - p. o. Ogrodnika Miejskiego;
7. Roman Witowski - Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni;
8. Magdalena Kołodziejska - Projektant Biura Planowania Przestrzennego;
9. Wojciech Wlaż - Starszy Strażnik Straży Miejskiej;
10. Krzysztof Czupreta - Radca Prawny;
11. Jolanta Manuszewska - Starszy Inspektor Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Zadania Zespołu:
1. Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta regulującej kwestie komponowania oraz opodatkowania reklam na obszarze całej Gdyni;
2. Monitoring procesu wprowadzonych zmian w zakresie regulacji reklamowych i dostosowanie nieruchomości gminnych i zarządzanych przez gminę, do nowych regulacji;
3. Wnioskowanie, opiniowanie i rozwiązywanie bieżących problemów estetyczno-funkcjonalnych projektów i inwestycji miejskich, opracowanie zasad zagospodarowania przestrzeni architektonicznej w tym ładu przestrzennego, oświetlenia obiektów, estetyki letnich kawiarenek, formy handlu obwoźnego i gastronomi mobilnej;
4. Współpraca w zakresie opracowywania rozwiązań i tworzenia katalogów nawierzchni, formy elementów infrastruktury, mebli miejskich, formy architektury tymczasowej;

Sposób pracy zespołu:
1. Koordynator organizuje spotkanie minimum raz w miesiącu;
2. O terminie i temacie spotkania, członkowie zespołu są poinformowani min. 5 dni przed spotkaniem drogą telefoniczną i pocztą elektroniczną;
3. Każde spotkanie jest protokołowane;
4. Koordynator zespołu zobowiązany jest do składania informacji Prezydentowi Miasta Gdyni o przebiegu i efektach realizowanych zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jacek Piątek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 04.08.2015
Data udostępnienia informacji: 14.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2015 12:40 Korekta Michał Kowalski
14.08.2015 12:38 Dodanie informacji Michał Kowalski