Zespół ds. adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu - Zespół Tematyczny Urban Lab Gdynia


Powołuje się Zespół do spraw adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu – Zespół Tematyczny Urban Lab Gdynia, w składzie:

1) Pan Michał Guć - wiceprezydent Miasta Gdyni ds. innowacji - przewodniczący Zespołu
3) Pan Bartosz Frankowski - naczelnik Wydziału Środowiska, z-ca przewodniczącego Zespołu
3) Krzysztof Matusewicz – Wydział Środowiska, sekretarz Zespołu,
4) Pan Arkadiusz Trzeciak – naczelnik Wydziału Inwestycji,
5) Pani Beata Brzostowska - naczelnik Wydziału Budynków,
6) Pan Tadeusz Schenk - naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta,
7) Pani Iwona Pianka – naczelnik Wydziału Administracyjnego,
8) Pani Hanna Górecka-Banasik - kierownik Samodzielnego Ref. Ds. Energetyki,
9) Pani Alicja Pawłowska - kierownik Samodzielnego Ref. Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością,
10) Pan Hubert Kołodziejski – prezes zarządu ZKM Gdynia Sp. z o.o.
11) Pani Iwona Markesič – dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni,
12) Pan Andrzej Ryński – z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
13) Joanna Krukowska – Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.


Wyżej wymieniony Zespół pełni funkcję opiniodawczą i doradczą w sprawach związanych z adaptacją do zmian klimatu oraz w związku z działaniami prowadzonymi w roku 2020 w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab Gdynia”.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta Gdyni ds. innowacji - Panu Michałowi Guciowi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 25.08.2020
Data udostępnienia informacji: 25.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.08.2020 11:34 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
26.08.2020 11:28 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
25.08.2020 20:45 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
25.08.2020 20:44 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
25.08.2020 20:43 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski