W sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zarządzeniem nr 7027/17/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.11.2017 roku powołuje się Zespół ds. wdrożenia w Urzędzie Miasta Gdyni rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), w składzie:

1) Jerzy Zając - przewodniczący;
2) Rafał Kryściak- zastępca przewodniczącego
3) Małgorzata Groth-Bobrowska - członek;
4) Wiosna Urbanowska - członek;
5) Artur Wentland - członek;
6) Danuta Pietrzak - członek;
7) Dorota Kubalska-Krężel - członek;
8) Marzenna Umławska - członek;
9) Anna Łepik - członek;
10) Mariusz Szpaczyński - członek;
11) Jerzy Przeworski - członek;
12) Krzysztof Czupreta - członek;
13) Kazimierz Waśko - członek
14) Magdalena Orlicz-Pawłat - sekretarz Zespołu.

Zespół ds. wdrożenia RODO jest odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji systemu ochrony danych osób fizycznych i przepływu tych danych w zgodzie z wymaganiami określonymi w RODO.

Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do współpracy z Zespołem w sprawach związanych z wdrożeniem RODO.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się dyrektorowi Urzędu Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 29.11.2017
Data udostępnienia informacji: 06.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2017 11:09 Korekta Michał Kowalski