Rada Ekonomiczno-Społeczna - Zespołu Tematycznego UrbanLab Gdynia do spraw adaptacji do życia po pandemii

Powołuje się Radę Ekonomiczno - Społeczną - Zespół Tematyczny UrbanLab Gdynia do spraw adaptacji do życia po pandemii, zwany dalej "Radą", działającą przy Prezydencie Miasta Gdyni.

Rada pełni funkcję opiniującą i doradczą w, sprawach związanych adaptacją do życia po pandemii COVID-19, w wymiarze ekonomiczno - społecznym.

Pracę Rady odbywają się w ramach działań UrbanLab Gdynia - jako poszukiwanie rozwiążań ma wyzwania stojące przed miastami, w związku z działaniami prowadzonymi w ramach projeku "Adaptacja Koncepcji Urban Lab Gdynia".

Rada składa się z osób reprezentujących różne grupy interesariuszy i działa w dwóch podzespołach:

1. Ekonomicznym - w składzie:
a) Katarzyna Gruszecka Spychała - wiceprezydent ds. gospdoarczych,
b) Krzysztof Borusowski - Best SA,
c) Katarzyna Wierzbowska - Fundacja Przedsiębiroczości Kobiet, Fundusz Black Swan,
d) Dariusz Bazeli - ABSL Chapter Tricity,
e) prof. Dariusz Filar - Uniwersytet Gdański,
f) prof. Anna Jurkowska Zeidler - Uniwersytet Gdański,
g) Magdalena Reńska - Eurostyl,
h) dr Marek Głuchowski - Gdański Klub Biznesu,
i) Anna Lewit, hotel Quadrille, Gdyńska Rada Turystyki,
j) dr hab Marcin Wołek, Rada Miasta Gdyni, Uniwersytet Gdański,
k) Agata Witczak - Refinitiv,
l) Bartłomiej Pawlak - Polski Fundusz Rozwoju,
m) Leszek Kopeć - Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.

2. Społecznym - w składzie:
a) Michał Guć - wiceprezydent ds. innowacji,
b) Jaklub Wygnański - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA,
c) Ida Bocian - Fundacja Klinika Kultury,
d) Marianna Sitek - Wróblewska - Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej,
e) Jarosław Józefczyk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

Rada ma formułę otwartą -co oznacza, że zakres jej prac w obrębie wyzwania "adaptacja życia po pandemii", a tym samym skład osobowy, może ulegać zmianie, w zależności od zakresu podejmowanych przez nią działań.

Obsługę administracyjno-organziacyjną Zespołu Tematycznego zapewnia Laboratorium Innowacji Społecznych, odpowiadające za wdrażanie UrbanLab Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 20.05.2021
Data udostępnienia informacji: 28.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2021 08:33 Dodanie informacji Michał Kowalski