Gdyńska Rada Działności Pożytku Publicznego

Gdyńska Rada Pożytku Publicznego została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 7331/18/VII/R z dnia 16 stycznia 2018 r. jako zespół doradczo-opiniujący, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu Gminy Miasta Gdyni.


Zgodnie z przywołanym Zarządzeniem ustalony został następujący skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1) Agnieszka Bibrzycka - Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki;
2) Tomasz Bobryk - Stowarzyszenie Inicjatywa Arka;
3) Ida Bocian - Fundacja Klinika Kultury;
4) Małgorzata Bujak - Stowarzyszenie Traffic Design;
5) Małgorzata Chojnowska - Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa - odwołana Zarządzeniem nr 302/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2019 r. 

6) Danuta Kłopocka - Fundacja Adapa;
7) Piotr Lewko - Stowarzyszenie Ovum;
8) Magdalena Madajczyk - Fundacja Dogtor;
9) Marek Radyko - Stowarzyszenie In Gremio;
10) Roman Rychter - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego;
II) Łukasz Wyszyński - Fundacja Studentów i Absolwentów Porneranian Students Coalition;
12) Urszula Zalewska - Fundacja Nadaktywni;
13) Sebastian Jędrzejewski - przedstawiciel Rady Miasta Gdyni;
14) Maja Wagner - przedstawicielka Rady Miasta Gdyni;
15) Michał Guć - przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni;
16) Salwiusz Marchel - przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 03.11.2015
Data udostępnienia informacji: 03.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2020 13:55 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
05.02.2018 12:34 Korekta Michał Kowalski
05.02.2018 12:12 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.09.2017 15:39 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 11:06 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 10:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.10.2011 11:42 Dodanie informacji Michał Kowalski
12.10.2011 11:10 Dodanie informacji Michał Kowalski