Gdyńska Rada Działności Pożytku Publicznego

Gdyńska Rada Pożytku Publicznego została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3301/21/VIII/R z dnia 9 lutego 2021 r. jako zespół doradczo-opiniujący, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu Gminy Miasta Gdyni.


Zgodnie z przywołanym Zarządzeniem ustalony został następujący skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1) Agnieszka Bzoma-Żebrowska - Stowarzyszenie Challenge Dance;
2) Tomasz Bobryk - Stowarzyszenie Inicjatywa Arka;
3) Ida Bocian - Fundacja Klinika Kultury;
4) Justyna Sudzik - Fundacja Przytulny Domek;
5) Kordian Kulaszewicz - Fundacja Adaptacja;

6) Danuta Kłopocka - Fundacja Adapa;
7) Piotr Lewko - Stowarzyszenie Ovum;
8) Magdalena Madajczyk - Fundacja Dogtor;
9) Marek Radyko - Stowarzyszenie In Gremio;
10) Małgorzata Kiełt - Fundacja Planet for Generations;
11) Piotr Kochnowicz - Stowarzyszenie Motopozytywni Trójmiasto;
12) Sebastian Jędrzejewski - przedstawiciel Rady Miasta Gdyni;
13) Elżbieta Raczyńska - przedstawicielka Rady Miasta Gdyni;
14) Michał Guć - przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni;
15) Salwiusz Marchel - przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 03.11.2015
Data udostępnienia informacji: 03.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2021 12:17 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
03.11.2021 12:15 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
03.11.2021 11:49 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
29.01.2020 13:55 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
05.02.2018 12:34 Korekta Michał Kowalski
05.02.2018 12:12 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.09.2017 15:39 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 11:06 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 10:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.10.2011 11:42 Dodanie informacji Michał Kowalski
12.10.2011 11:10 Dodanie informacji Michał Kowalski