Gdyńska Rada ds. Seniorów

1. Powołuje się Gdyńską Radę do spraw Seniorów, jako zespołu o charakterze doradczym, zajmującego się problematyką osób starszych w Gdyni.

2. Do składu Gdyńskiej Rady do spraw Seniorów powołuje się następujące osoby:
- przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni:
1) Michał Guć - wiceprezydent Gdyni, Przewodniczący Rady
2) Bożena Zglińska - dyrektor Centrum Aktywności Seniora
3) Katarzyna Stec - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - przedstawiciele organizacji i środowisk, działających na rzecz Seniorów:
4) Małgorzata Chojnowska - Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa
5) Jadwiga Michałowska - Polski Komitet Pomocy Społecznej
6) Jadwiga Filipczyk - Stowarzyszenie "Nowoczesny Senior" Gdynia
7) Danuta Labudda - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
8) Roman Rychter - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
9) Jadwiga Biniecka - samorząd studentów GUTW
10) Jadwiga Gierszewska - samorząd studentów GUTW
11) Jerzy Szwonka - samorząd studentów GUTW

Zasady działania gdyńskiej rady ds. seniorów

1. Gdyńska Rada do Spraw Seniorów stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie spraw, dotyczących osób w podeszłym wieku.
2. Do kompetencji Rady należy wypracowanie propozycji konkretnych działań na rzecz realizacji programów, związanych z aktywizacją osób starszych, które to na podstawie wymiany wzajemnych doświadczeń oraz wiedzy, wspomagają przedsięwzięcia Miasta, kierowane do Seniorów.
3. Spotkania Rady odbywać się będą nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
4. Na poszczególne spotkania, w zależności od poruszanej tematyki, Przewodniczący ma prawo zapraszać inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady.
5. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący.
6. Obrady prowadzi Przewodniczący lub w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Rady.
7. Sposób zajmowania stanowisk ustalany jest drogą głosowania.
8. Obsługę spotkań Rady zapewnia Centrum Aktywności Seniora.
9. Kadencja upływa z dniem powołania przez Prezydenta nowego składu Rady.
10. Członkostwo w Radzie jest społeczne.
11. Spotkania Rady są protokołowane przez pracownika Centrum Aktywności Seniora

Dodatkowe informacje: Centrum Aktywności Seniora.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.11.2015
Data udostępnienia informacji: 30.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2018 12:59 Korekta Michał Kowalski
06.03.2018 12:46 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.02.2016 11:42 Dodanie informacji Michał Kowalski
02.07.2014 09:24 Korekta Michał Kowalski
30.06.2014 12:45 Korekta Michał Kowalski
30.06.2014 12:42 Dodanie informacji Michał Kowalski