Rejestry, Ewidencje, Składnica akt

Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 w Gdyni istnieje składnica akt, w której przechowuje się akta spraw zakończonych, niepotrzebnych do pracy bieżącej.
Dokumenty przechowuje się nie krócej niż wymagają tego przepisy prawne ( Dz. U. nr 112 z 1999 roku ).

Przechowywane akta i prowadzone rejestry.

- Materiały związane z wydawaniem przepisów natury ogólnej ( instrukcje, statuty, regulaminy, zarządzenia ).
- Sprawozdania okresowe i sprawozdania kontrolujących.
- Akta osobowe wszystkich pracowników.
- Listy obecności pracowników.
- Rejestr zwolnień lekarskich.
- Karty urlopowe.
- Karty ewidencji czasu pracy.
- Arkusze ocen.
- Księgi ewidencji uczniów.
- Protokólarz posiedzeń Rady Pedagogicznej.
- Kroniki szkolne.
- Rejestr wydawanych świadectw , legitymacji szkolnych i legitymacji służbowych.
- Ewidencja wydanych kart rowerowych i motorowych.
- Projekty organizacji szkoły.
- Dzienniki prowadzonej korespondencji -wpływającej i wychodzącej.
- Rejestr umów.
- Dokumentacja zamówień publicznych.
- Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły.
- Rejestr druków ścisłego zarachowania.
- Dowody kasowe.
- Księgi inwentarzowe.
- Dokumenty z inwentaryzacji szkoły.
- Dowody księgowe.
- Księgi rachunkowe.
- Plany kont.
- Bilanse i inne sprawozdania finansowe jednostki.
- Listy płac i karty wynagrodzeń pracowników szkoły.
- Dokumentacja związana z pracami budowlanymi przeprowadzonymi na terenie szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Henryka _Richert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 01.08.2009
Data udostępnienia informacji: 14.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2019 16:33 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
05.02.2014 12:37 Aktualizacja treści Henryka _Richert
24.05.2010 14:33 Korekta Henryka _Richert