Regulaminy

 REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE
 w Szkole Podstawowej Nr 17 w Gdyni
 
 - Regulamin Pracy
 - Regulamin Rady Szkoły
 - Regulamin Rady Pedagogicznej
 - Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 - Regulamin Świetlicy
 - Regulamin Nagród Dyrektora
 - Regulamin Przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
 - Regulamin Premiowania pracowników administracji i obsługi
 - Regulamin Gospodarowania ZFŚS
 - Regulamin Dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego
 - Regulamin Pełnienia dyżurów nauczycielskich
 - Regulamin Wycieczek
 - Regulamin Wyboru społecznego inspektora pracy
 - Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Zdrowotnym
 - Instrukcja kasowa
 - Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów
 - Instrukcja kontroli wewnętrznej
 - Instrukcja inwentaryzacyjna
 - Zakładowy Plan Kont
 - Zasady rachunkowości
 - Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
 - Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej
 
 Wszystkie regulaminy znajdują się w bibliotece szkoły.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Henryka _Richert
Ostatnio zmodyfikował: Henryka _Richert
Data wytworzenia informacji: 01.08.2009
Data udostępnienia informacji: 24.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2014 12:37 Aktualizacja treści Henryka _Richert
30.05.2010 13:56 Aktualizacja treści Henryka _Richert
24.05.2010 18:24 Korekta Henryka _Richert
24.05.2010 18:22 Korekta Henryka _Richert
24.05.2010 15:46 Dodanie informacji Henryka _Richert