Zwrot opłaty skarbowej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 413

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-88-30

Fax: 58 62-00-448
E-mail: wydz.podatkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany przez zleceniodawcę przelewu wniosek o zwrot opłaty skarbowej:
a) w przypadku osoby fizycznej – podpisany we własnym imieniu,
b) w przypadku osoby prawnej - podpisany przez osobę uprawnioną (KRS) lub pełnomocnika (pełnomocnik wnioskodawcy dołącza dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł za jego złożenie),

2. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej (oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej albo jego uwierzytelniona kopia; dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej wygenerowanego elektronicznie
z internetowego systemu bankowego bez podpisu i stempla)
 
Ponadto, we wniosku należy wskazać gdzie był/miał zostać złożony wniosek o dokonanie czynności urzędowej/wydanie zaświadczenia/zezwolenia (pozwolenia, koncesji), za który wpłacono opłatę skarbową podlegającą zwrotowi.

W przypadku zwrotu opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii), we wniosku należy oświadczyć, że dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa/prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie: (wskazać mocodawcę/pełnomocnika lub sygn. akt lub w jakiej sprawie zostało udzielone) nie został złożony w sądzie / organie administracji na terenie Gminy Gdynia w sprawie z zakresu administracji publicznej lub
w postępowaniu sądowym.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o zwrot opłaty skarbowej można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobowych wrzutniach na dokumenty znajdujących się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowane w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich, paczkomatu Inpost.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - art. 9 i art. 10 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.(t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm).
- § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej(t.j. Dz. U. z 2007r. nr 187, poz.1330).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 31.05.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2022 13:23 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 13:19 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 13:03 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
03.10.2022 07:42 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
29.09.2022 12:14 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
29.09.2021 11:39 Zmiana załącznika Aleksandra Skrzypkowska
30.08.2021 13:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.03.2021 14:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.03.2021 14:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.03.2021 14:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.03.2021 14:35 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 10:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.12.2020 14:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 16:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 16:22 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.11.2020 12:51 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
26.08.2020 11:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 12:53 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:29 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 12:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.04.2019 10:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 11:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.06.2018 15:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.06.2018 15:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2018 08:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.05.2018 15:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 14:49 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
01.06.2017 15:34 Korekta Michał Kowalski