Zwrot opłaty skarbowej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Referat Księgowości Podatkowej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 413

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-88-30

Fax: 58 62-00-448
E-mail: a.dobkowska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o zwrot opłaty skarbowej, w którym powinny być zawarte następujące dane:
  * imię i nazwisko/ nazwa firmy
  * adres zamieszkania / adres siedziby
  * PESEL/ w przypadku spółek NIP
  * numer telefonu
a także:
  * z jakiego tytułu była dokonana opłata
  * termin uiszczenia opłaty
  * wysokość uiszczonej opłaty
  * uzasadnienia, w którym należy przedstawić przyczynę, dlaktórej opłata ma być zwrócona
  * numer konta, na który ma być przekazany zwrot opłaty
Dokument potwierdzający niedokonanie czynności urzędowej o nie wydaniu zaświadczenia lub zezwolenia
Oryginalny dowód zapłaty opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o zwrot opłaty skarbowej można złożyć w następujący sposób:
- przesłac droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Platformy Cyfrowy Urząd link do Cyfrowego Urzędu
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w głównym budynku UM od strony ulicy Bema (czynnej 7 dni w tygodniu)
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - art. 9 i art. 10 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1546 z późn. zm).
- § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej(t.j. Dz. U. z 2007r. nr 187, poz.1330).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 31.05.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2021 14:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.03.2021 14:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.03.2021 14:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.03.2021 14:35 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 10:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.12.2020 14:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 16:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 16:22 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.11.2020 12:51 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
26.08.2020 11:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 12:53 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:29 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 12:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.04.2019 10:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 11:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.06.2018 15:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.06.2018 15:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.05.2018 08:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.05.2018 15:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 14:49 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
01.06.2017 15:34 Korekta Michał Kowalski