Wyznaczenie terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury

Prezydent Miasta Gdyni wyznaczył termin składania wniosków o dotację celową dla państwowych instytucji kultury na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury, w tym na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - do 2 lutego 2018 roku.

Wnioski o dotację celową dla państwowych instytucji kultury należy składać zgodnie z załączonym wzorem w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni opatrzone napisem: „Dotacja dla państwowych instytucji kultury”.
Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

Podstawa prawna:
1) art. 28 ust. 1b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 23.01.2018
Data udostępnienia informacji: 24.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.01.2018 12:08 Załącznik pdf dodany ponownie, bo był niewidoczny. Natalia Spychalska
24.01.2018 12:06 Dodanie informacji Natalia Spychalska