Wyznaczenie terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury

Na podstawie art. 28 ust. 1b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406 j.t. z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2007.120.821) 

Prezydent Miasta Gdyni wyznaczył termin składania wniosków o dotację celową dla państwowych instytucji kultury na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury, w tym na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - do dnia 3 lutego 2017 roku.

Wnioski o dotację celową podlegają ocenie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni opatrzone napisem: „Dotacja dla państwowych instytucji kultury”.

Kontakt: 

Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia, wydz.kultury@gdynia.pl, tel. 668 81 66.

 

Zarządzenie Prezydenta w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 17.01.2017
Data udostępnienia informacji: 18.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.01.2017 11:19 Korekta Natalia Spychalska
18.01.2017 11:18 Korekta Natalia Spychalska
18.01.2017 11:17 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
18.01.2017 11:14 Zmiana załącznika Natalia Spychalska
18.01.2017 11:07 Dodanie informacji Natalia Spychalska