Udzielenie zamówienia na podstawie art. 5 ust.5 pkt. 4 ustawy z dnia 3 listopada 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego

Informacja o udzielenie zamówienia na podstawie art. 5 ust.5 pkt. 4 ustawy z dnia 3 listopada 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (DZ. U. z 2022 poz. 2236, zwanej dalej Ustawą) uwzględniając konieczność zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych:
1. Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
2. Umowa zawarta w dniu 16.11.2022 drogą elektroniczną
3. Przedmiot umowy obejmuje odbiór węgla z portu oraz jego dystrybucję do mieszkańca. Ilość zakontraktowanego węgla nie może przekroczyć 4 000 ton.
4. Ceną za usługę to 450zł za tonę
5. Po dokonaniu rozeznania rynku dotyczącego możliwości realizacji zadania zgodnie z ustawą  Zamawiający podjął decyzję o wyborze Wykonawcy kierując się przede wszystkim jego dostępnym potencjałem i możliwościami logistycznymi w zakresie realizacji kompleksowego zamówienia, które dają rękojmię należytego wykonania usługi.
Firma MAG z siedzibą w Gdyni ma ponad 70 letnie doświadczenie w branży spedycyjnej i jest jednym z liderów na rynku w tym obszarze. Jako partner PGE Paliwa gwarantuje, iż łańcuch dostawy węgla będzie realizowany w sposób efektywny i bez przeszkód.
6. Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. ul. Tadeusz Wendy 15, 81 -341 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 22.11.2022
Data udostępnienia informacji: 22.11.2022