Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej - odcinek witomiński

OGŁOSZENIE

Gmina Miasta Gdyni w związku z art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.1440 z późniejszymi zmianami) informuje, że opracowana jest wielobranżowa dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej – odcinek witomiński”.

Inwestycja obejmuje:
1) rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej na odcinku od ulicy Słonecznej do skrzyżowania z ulicą Rolniczą i Wielkokacką, 
2) przebudowę ulicy Hodowlanej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Wielkokacka – Stawna,
3) przebudowę ulicy Sosnowej,
4) rozbudowę skrzyżowania ulic: Rolnicza-Małokacka-Wielkokacka.

W ramach w/w inwestycji zaprojektowano budowę kanału technologicznego służącego do umieszczenia linii telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych w następujących lokalizacjach:
1) ul. Sosnowa;
2) ul. Promienna na odcinku od ul Chwarznieńskiej do ul. Słonecznej;
3) ul. Chwarznieńska na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Wielkokackiej;
4) wlot do ul. Uczniowskiej I od strony ul. Chwarznieńskiej;
5) wlot do ul. Uczniowskiej II od strony ul. Chwarznieńskiej;
6) wlot do ul. Widnej od strony ul. Chwarznieńskiej;
7) ul. Małokacka na odcinku od ul. Wielkokackiej do ul. Konwaliowej;
8) ul. Wielkokacka na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do wysokości Wielkokacka 3;
9) ul. Hodowlana na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do ul. Wielkokackiej;
10) ul. Wielkokacka na odcinku od ul. Hodowlanej do ul. Wielkokacka 15;
11) ul. Wielkokacka na odcinku od ul. Hodowlanej do przystanku autobusowego w kierunku ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców;
12) wlot do ul. Stawnej od strony ul. Hodowlanej.
 
Inwestycja realizowana będzie w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2031 z późniejszymi zmianami).

Dodatkowe informacje o ww. przedsięwzięciu można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, tel. 58 668 83 00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Guzińska
Data wytworzenia informacji: 07.09.2017
Data udostępnienia informacji: 13.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2017 12:37 Aktualizacja treści Elżbieta Guzińska