Raport z konsultacji społecznych nt. organizacji ruchu na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej

Raport stanowi podsumowanie lokalnych konsultacji społecznych w dzielnicy Grabówek, które trwały w okresie od 24 listopada do 8 grudnia 2017 roku i dotyczyły organizacji ruchu na ulicach Maurycego Beniowskiego i Kapitańskiej.
Pierwsza część raportu (sekcje ponumerowane od I do VI) skupia się na opisie:
• genezy, organizacji i przebiegu konsultacji społecznych,
• diagnozy problemów związanych z organizacją ruchu na konsultowanych ulicach,
• zgłoszonych uwag mieszkańców oraz wniosków, które na ich podstawie można wyciągnąć.
Druga część zawiera opis rozstrzygnięcięć Prezydenta Miasta Gdyni (tabela s.25) podjętych po zapoznaniu się z analizą uwag mieszkańców.
Ostatnią część opracowania stanowią załączniki zawierające dodatkowe materiały, analizy i opracowania, uzupełniające przedstawione wcześniej informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Łukasz _Kierznikiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Kierznikiewicz
Data wytworzenia informacji: 08.01.2018
Data udostępnienia informacji: 08.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2018 12:39 Dodanie informacji Łukasz Kierznikiewicz