Raport z konsultacji społecznych nt. organizacji ruchu na Dąbrowie

Dokument zawiera podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu na Dąbrowie, na fragmentach ulic: Paprykowej, Szafranowej, Sojowej i Kameliowej. Główna część opracowania kończy się zestawieniem decyzji Prezydenta Miasta Gdyni podjętych po zapoznaniu się z uwagami mieszkańców

Konsultacje przeprowadziło Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni oraz Radą Dzielnicy Dąbrowa w dniach 25 maja do 11 czerwca 2018 r. 
Za przygotowanie części raportu zawierającej zestawienie i analizę opinii mieszkańców odpowiada Dział Badań i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS). Zarząd Dróg i Zieleni opracował merytorycznie materiał zawierający decyzje Prezydenta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 11.07.2018
Data udostępnienia informacji: 11.07.2018