Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic miasta Gdyni

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie zmian statutów dzielnic miasta Gdyni oraz w sprawie połączenia dzielnic Witomino-Radiostacja i Witomino-Leśniczówka

raport do pobrania


W uzupełnieniu informacji o raporcie , poniżej zostały załączone następujące dokumenty:
- załącznik do podsumowania konsultacji, obejmujący inne niż konsultowane, propozycje zgłaszane przez mieszkańców;
- autopoprawka do projektów uchwał przedłożonych Radzie Miasta;
- projekty uchwał w sprawie zmian statutów, przedłożone Radzie Miasta w wyniku przeprowadzonych konsultacji;
- formularz konsultacyjny, przekazany poszczególnym radom dzielnic;
- projekty uchwał Rady Miasta poddane konsultacjom w dzielnicach.

Opracowanie: Emilia Pawłowska-Pukszta
Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni
Wsparcie redakcyjne: Ewa Stokłuska
Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Diagnoz i Partycypacji

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 20.02.2019
Data udostępnienia informacji: 20.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2019 15:42 uzupełnienie danych Aleksandra Kucia-Maćkowska
21.02.2019 14:05 Korekta Sybilla Stolarczyk
20.02.2019 15:48 Korekta Sybilla Stolarczyk
20.02.2019 15:46 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk