Ogłoszenie prezydenta miasta Gdyni o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533), zawiadamia:
 
o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego

W ramach konsultacji społecznych trwających w okresie 2.02-9.07.2018 roku mieszkańcy Gdyni wypowiedzą się w sprawie przeznaczenia części budżetu Miasta Gdyni na rok 2019. W ramach konsultacji mieszkańcy składają propozycje projektów do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic oraz wybierają je w głosowaniu, co skutkuje sfinansowaniem ich realizacji z budżetu Miasta Gdyni.
Na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się kwotę w wysokości 5 898 400 zł. Suma ta jest rozdzielona pomiędzy 22 dzielnice, na które podzielone jest terytorium Miasta Gdyni.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
1) zgłoszenie projektów przez mieszkańców w okresie 2-28.02.2018 r. z wykorzystaniem formularza wniosku złożonego elektronicznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
2) głosowanie na wnioski, które pomyślnie przeszły weryfikację ogólną oraz analizę techniczno-finansową, w okresie 18.06-2.07.2018 r. za pośrednictwem portalu Budżetu Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl).
 
Dodatkowe informacje na temat zasad i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego, jak również formularze wniosku dostępne są na portalu Budżetu Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl) oraz w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Data udostępnienia informacji: 19.01.2018