Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o konsultacjach społecznych z mieszkańcami dotyczących Budżetu Obywatelskiego


Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.), uchwały nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. t.j. z  2022 r. poz. 1618) oraz uchwały nr XLVII/1464/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2023 roku, zawiadamia: o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

W ramach konsultacji społecznych trwających w okresie 23 stycznia do 22 września 2023 roku mieszkańcy Gdyni mogą wypowiedzieć się w sprawie przeznaczenia części budżetu Miasta Gdyni na rok 2024. W tym celu mogą składać propozycje zarówno projektów dzielnicowych, jak i miejskich, przy czym projekty miejskie będą dopracowywane podczas warsztatów przy wsparciu urzędników. Podczas finalnego etapu procesu mieszkańcy będą mieć możliwość wyboru w głosowaniu tych propozycji, których realizacja zostanie sfinansowana z budżetu Miasta Gdyni.

Na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się kwotę w wysokości 11 734 360 zł. Suma ta jest rozdzielona na pulę miejską o określonym zakresie tematycznym pn. „Klimatyczny Budżet Obywatelski” oraz pule dla 21 dzielnic, na które podzielone jest terytorium Miasta Gdyni.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w trzech etapach:
  1. zgłaszanie przez mieszkańców projektów dzielnicowych i miejskich w okresie od 23 stycznia do 20 lutego 2023 r.; projekty można składać z wykorzystaniem formularza wniosku, drogą elektroniczną, osobiście albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
  2. dopracowywanie projektów miejskich podczas warsztatów z udziałem autorów, urzędników oraz zainteresowanych mieszkańców w terminie do 28 kwietnia 2023 r.;
  3. głosowanie na wnioski, które pomyślnie przeszły weryfikację ogólną oraz merytoryczną, w okresie od 4 września do 18 września 2023 r., za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów, do którego przekierowuje portal Budżetu Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl ).
Dodatkowe informacje na temat zasad i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego, jak również formularze wniosku dostępne są na portalu Budżetu Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl ) oraz w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 04.01.2023
Data udostępnienia informacji: 04.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2023 12:44 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka