Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o konsultacjach społecznych z mieszkańcami dotyczących Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ), uchwały nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. 2020 r. poz. 4705 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXXV/1137/21Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2022 roku, zawiadamia: o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

W ramach konsultacji społecznych trwających w okresie 24 stycznia do 23 września 2022 roku mieszkańcy Gdyni mogą wypowiedzieć się w sprawie przeznaczenia części budżetu Miasta Gdyni na rok 2023. W tym celu mogą składać propozycje zarówno projektów dzielnicowych, jak i miejskich, przy czym projekty miejskie będą dopracowywane podczas warsztatów przy wsparciu urzędników. Podczas finalnego etapu procesu mieszkańcy będą mieć możliwość wyboru w głosowaniu tych propozycji, których realizacja zostanie sfinansowana z budżetu Miasta Gdyni.
Na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się kwotę w wysokości 11 054 272 zł. Suma ta jest rozdzielona pomiędzy pulę miejską oraz pule dla 21 dzielnic, na które podzielone jest terytorium Miasta Gdyni.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w trzech etapach:
1) zgłaszanie przez mieszkańców projektów dzielnicowych i miejskich w okresie od 24 stycznia do 21 lutego 2022 r.; projekty można składać z wykorzystaniem formularza wniosku, drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
2) przeprowadzanie oceny formalnej i merytorycznej projektów do 24 czerwca 2022 r. oraz dopracowywanie projektów miejskich podczas warsztatów z udziałem autorów, urzędników i zainteresowanych mieszkańców w terminie do 22 kwietnia 2022 r.;
3) głosowanie na wnioski, które pomyślnie przeszły weryfikację ogólną oraz merytoryczną, w okresie od 5 września do 19 września 2022 r., za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów, do którego przekierowuje portal Budżetu Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl).

Dodatkowe informacje na temat zasad i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego, jak również formularze wniosku dostępne są na portalu Budżetu Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl) oraz w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Do pobrania: 
Zarządzenie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 10.01.2022
Data udostępnienia informacji: 10.01.2022