Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o konsultacjach społecznych dot. dok. ”Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027”

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533 z późn. zm.), zawiadamia o: 
przeprowadzeniu ogólnomiejskich konsultacji społecznych z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni, dotyczących projektu dokumentu pt ”Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027”

Celem ogólnomiejskich konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców i ewentualne dostosowanie zapisów dokumentu do wyrażonych opinii.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 15.10.2021 do dnia 15.11.2021 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem następujących form:
 1. Badanie ankietowe dotyczące projektu dokumentu pt. ”Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027” przeprowadzone poprzez formularz udostępniony w następujący sposób:
  • drogą elektroniczną na Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem: www.konsultujemy.gdynia.pl
  • w wersji papierowej dostępnej w: Wydział Ochrony Dziedzictwa, Urzędu Miasta Gdyni, ul 10 Lutego 24,
   od poniedziałku do piątku w godz.13:00 – 16:00
 2. Zbieranie opinii dotyczących projektu dokumentu pt ”Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027
  • w formie elektronicznej na adres e-mail dziedzictwo@gdynia.pl
  • w formie pisemnej na adres: Wydział Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul 10 Lutego 24
 3. Spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni 10.XI.2021 r., o godz.17:00 – 19:00 w sali konferencyjnej Infoboksu ul.Świętojańska/ul.10 Lutego.

Metody stosowane podczas konsultacji będą dostosowywane do aktualnej sytuacji i mogą przyjąć formę stacjonarną bądź on-line.


Nie będą rozpatrywane uwagi złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.

Szczegółowe informacje oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji zostaną udostępnione w okresie ich trwania w szczególności:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Ogłoszenia Urzędu Miasta"),
 • w Wydziale Ochrony Dziedzictwa, ul. 10 Lutego 24
 • na stronie www.gdynia.pl w zakładce społeczeństwo,
 • na Gdyńskiej Platformie Dialogu, pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 07.10.2021
Data udostępnienia informacji: 07.10.2021
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.10.2021 13:48 Dodanie informacji Alina Limańska - Michalska