Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni „O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach”


Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533 z późn. zm.[1]), zawiadamia o: 
 
przeprowadzeniu ogólnomiejskich konsultacji społecznych z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni, dotyczących potrzeb związanych z rozwojem sąsiedzkości i życiem w dzielnicach, pod nazwą „O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach”.
 
Celem konsultacji jest poznanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Gdyni związanych z rozwojem sąsiedzkości, życiem w dzielnicach, i kierunkiem, w jakim powinna się rozwijać sieć Przystani – centrów sąsiedzkich.
 
Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 13 września do 4 października 2021 r. w  następujących formach:
1) Badanie ankietowe dotyczące sąsiedzkości i potrzeb mieszkańców przeprowadzone poprzez formularz udostępniony w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną na Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem: www.konsultujemy.gdynia.pl.
b) w wersji papierowej dostępnej w Przystaniach:
-   Przystań Lipowa 15, ul. Lipowa 15, 81-572 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–20.00,
- Przystań Opata Hackiego 33, ul. Opata Hackiego 33, 81-211 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–20.00,
- Przystań Śmidowicza 49, ul. Jana Śmidowicza 49, 81-127 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07.00–20.00.

W przypadku zawieszenia działalności stacjonarnej w Domach Sąsiedzkich w Przystaniach, punkty w Przystaniach będą otwarte we worki w godz. 15:00-20:00.

Dodatkowo wyplenione formularze papierowe można będzie dostarczyć osobiście do: 
-  Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00,
oraz
-  na adres e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl;
-  drogą korespondencyjną na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.
 
2) Wywiady z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni przeprowadzane przez animatorów i animatorki Domów Sąsiedzkich w Przystaniach.
Osoby chętne do udzielenia wywiadu mogą się zgłosić do dnia 29 września 2021 r.:
a) osobiście do Przystani:
- Przystań Lipowa 15, ul. Lipowa 15, 81-572 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–20.00,
- Przystań Opata Hackiego 33, ul. Opata Hackiego 33, 81-211 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–20.00,
- Przystań Śmidowicza 49, ul. Jana Śmidowicza 49, 81-127 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07.00–20.00.
b) poprzez adres e-mail: lipowa15@lis.gdynia.pl; opata33@lis.gdynia.pl; smidowicza49@lis.gdynia.pl.
 
3)  Zbieranie uwag i opinii  dotyczących funkcjonowania Przystani i Domów Sąsiedzkich na adres e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl.
 
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.
 
Szczegółowe informacje oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji zostaną udostępnione w okresie ich trwania w szczególności w:
· Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip,
· Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
· Przystaniach:
- Przystań Lipowa 15, ul. Lipowa 15, 81-572 Gdynia,
- Przystań Opata Hackiego 33, ul. Opata Hackiego 33, 81-211 Gdynia,
- Przystań Śmidowicza 49, ul. Jana Śmidowicza 49, 81-127 Gdynia,
· na stronie internetowej Przystani: www.przystan.gdynia.pl,
· na stronie www.gdynia.pl w zakładce społeczeństwo,
· na Gdyńskiej Platformie Dialogu, pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 03.09.2021
Data udostępnienia informacji: 03.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.09.2021 12:02 Aktualizacja treści Ksenia Pisera
03.09.2021 11:53 Dodanie informacji Ksenia Pisera