Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących dokumentu pt. „Strategia Rowerowa dla Miasta Gdyni do 2030 roku”

                                                                       OGŁOSZENIE

 
Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), a także § 2 pkt 1-3, § 3 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 6, § 6 ust. 1, § 8 pkt 1-4 oraz § 9 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. z 2017 r. poz. 533 oraz z 2018 r. poz. 3902) , zawiadamia o:
 
przeprowadzeniu ogólnomiejskich konsultacji społecznych z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni, dotyczących projektu dokumentu pt. „Strategia Rowerowa dla Miasta Gdyni do 2030 roku”
 
Celem ogólnomiejskich konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców i ewentualne dostosowanie zapisów dokumentu do wyrażonych opinii.
 
1.       Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 22.11.2023 r. do dnia 05.12.2023 r.
2.       Projekt dokumentu pt. „Strategia Rowerowa dla Miasta Gdyni do 2030 roku” zostanie udostępniony do konsultacji w formie elektronicznej:
a)    na Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem: www.konsultujemy.gdynia.pl;
b)    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.bip.um.gdynia.pl;
c)    na stronie Mobilna Gdynia pod adresem: www.mobilnagdynia.pl/m-linki/m-do-pobrania;
3.       Konsultacje zostaną przeprowadzone według poniższych zasad:
1)      formularz konsultacyjny dotyczący projektu dokumentu pt. „Strategia Rowerowa dla Miasta Gdyni do 2030 roku”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, udostępniony zostanie w następujący sposób:
a.       na Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem: www.konsultujemy.gdynia.pl;
b.       na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.bip.um.gdynia.pl;
c.       na stronie Mobilna Gdynia pod adresem: www.mobilnagdynia.pl/m-linki/m-do-pobrania;
d.       w wersji papierowej - w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 lutego 24 lub przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
2)      zbieranie uwag dotyczących projektu dokumentu pt. „Strategia Rowerowa dla Miasta Gdyni do 2030 roku” odbędzie się poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, które będzie można dostarczyć w okresie od 22 listopada do 5 grudnia 2023 r. (obowiązuje data wpływu) w następujący sposób:
a)       w formie pisemnej:
a.       osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00;
b.       korzystając z wrzutni znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. Strategii Rowerowej”;
c.       na spotkaniu z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni w dniu 28.11.2023 r., w  godz. 15:00-19:00 w sali 105a Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
b)      w formie dokumentowej (cyfrowe odwzorowanie podpisanego odręcznie formularza) na adres e-mail: mobilnosc@gdynia.pl;
 
Nie będą rozpatrywane uwagi złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Karolina Marszałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 15.11.2023
Data udostępnienia informacji: 15.11.2023
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2023 09:29 zmiana daty zakończenia publikacji Michał Kowalski
17.11.2023 13:40 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
17.11.2023 12:06 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
17.11.2023 10:27 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
17.11.2023 09:19 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
17.11.2023 09:16 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
16.11.2023 10:46 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
16.11.2023 09:09 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
15.11.2023 14:20 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
15.11.2023 10:44 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
15.11.2023 10:43 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
15.11.2023 10:43 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
15.11.2023 10:42 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
15.11.2023 10:40 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
15.11.2023 10:33 Zmiana załącznika Karolina Marszałkowska
15.11.2023 10:30 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska