Funkcjonowanie Urzędu Miasta Gdyni

W związku z trwającą epidemią COVID-19 oraz dążąc do utrzymania ciągłości funkcjonowania Urzędu i bieżącej realizacji jego zadań ustalono zmiany w organizacji przyjmowania i obsługi interesantów Urzędu Miasta Gdyni.

W siedzibie Urzędu Miasta interesanci są przyjmowani w godz. od 8.00 do 16.00, za wyjątkiem Sali Obsługi Mieszkańców - dostępnej dla interesantów w godz. od 7.00 do 16.00.
Organizacja pracy i godziny przyjęć interesantów w filii Urzędu Miasta w CH Riviera pozostają bez zmian.
Punkty informacyjne Gdyńskiego Centrum Kontaktu zlokalizowane w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Piłsudskiego 52/54 i w Centrum Handlowym Riviera oraz Punkty Karty Mieszkańca w Gdynia Infobox i w Centrum Handlowym Riviera pozostają czynne.

Obsługa interesantów w zakresie pism wpływających odbywa się poprzez:
1)    całodobowe wrzutnie na dokumenty, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24,
2)    kanały elektroniczne (ePUAP, Cyfrowy Urząd), w tym dedykowane do określonych spraw (np. portal Emp@tia),
3)    operatora pocztowego,
4)    paczkomat Inpost,
5)    kancelarię podawczą.

W przypadku żądania potwierdzenia wpływu dokumentów składanych przez wrzutnie, potwierdzenie jest wysyłane składającemu z adresu kancelariaum@gdynia.pl po zarejestrowaniu dokumentu, na wskazany przez składającego adres e-mail.

W sprawach z zakresu: rejestracji pojazdów, prawa jazdy, dowodów osobistych, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego i energetyki, umożliwia się interesantom uprzednie zarezerwowanie terminu wizyty poprzez:
1)           stronę rezerwacje.um.gdynia.pl,
2)           infolinię Urzędu Miasta pod numerem 58 626 26 26,
3)           aplikację gdynia.pl,
4)           Konto Mieszkańca.

Wizyty umawiane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Terminy na kolejny tydzień udostępniane są w każdy piątek od godziny 7:00.

W sprawach urzędowych interesanci przyjmowani są przez urzędników prowadzących sprawę na parterze urzędu, w wyznaczonych miejscach.

Zgłaszanie skarg i wniosków załatwianych przez Referat Skarg i Interwencji następuje za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej oraz korespondencyjnie.
Zapisy na interwencje do Prezydenta, wiceprezydentów oraz naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonywane są na bieżąco.
Interwencje odbywają się w formie telekonferencji.

Druki wniosków są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przy wejściach do siedzib Urzędu Miasta przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz ul. 10 Lutego 24.
Zaleca się dokonywanie płatności i należności publiczno-prawnych elektronicznie lub przekazem pocztowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2021
Data udostępnienia informacji: 24.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2022 13:11 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.03.2022 09:59 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.03.2022 09:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 14:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 14:20 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 14:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 14:16 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 14:13 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 14:12 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 14:11 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 14:06 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 13:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 13:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 13:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 13:14 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2022 13:05 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.01.2022 10:44 Aktualizacja treści Michał Kowalski
25.01.2022 08:22 Aktualizacja treści Michał Kowalski
06.07.2021 13:52 Korekta Michał Kowalski
06.07.2021 13:49 Aktualizacja treści Michał Kowalski
01.07.2021 15:58 Korekta Michał Kowalski
01.07.2021 15:57 Aktualizacja treści Michał Kowalski
01.07.2021 15:36 Aktualizacja treści Michał Kowalski