Obwieszczenie w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Na podstawie art. 17 ust 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485), Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr L/1510/23 z dnia 8 lutego 2023 r.

o przystąpieniu do sporządzaniazmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni.
 
Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji sporządzana jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gdyni, tj. dla następujących podobszarów:
 1. część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków,
 2. część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza,
 3. część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego,
 4. część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku,
 5. część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu,
 6. zachodnia cześć dawnej dzielnicy Witomino – Radiostacja.
Zainteresowane osoby mogą składać propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla każdego z powyższych terenów:

    a. pisemnie za pomocą formularza,
    b. osobiście na otwartych spotkaniach dla mieszkańców, które odbędą się:
 • na osiedlu Zamenhofa i Opata Hackiego: 01.03.2023 w godz. 18.00-20.00, w Przystani Opata Hackiego 33,
 • na Babich Dołach: 02.03.2023 w godz. 17.30-19.30, w Szkole Podstawowej nr 28,
 • na osiedlu Meksyk: 07.03.2023 w godz. 17.30-19.30, w Jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 2,
 • na Witominie: 14.03.2023 w godz. 17.30-19.30, w Szkole Podstawowej nr 35,
 • na Oksywiu: 15.03.2023 w godz. 17.30-19.30, w Przystani Śmidowicza 49.
 
Formularze można złożyć w terminie do dnia 31 marca 2023 r.:
 1. elektronicznie – wypełniając formularz na Gdyńskiej Platformie Dialogu: www.konsultujemy.gdynia.pl/processes/zmianaGPR,
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście – do Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Propozycja przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
 3. przez skrzynkę podawczą ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ – wybierając formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 15.02.2023
Data udostępnienia informacji: 15.02.2023