Nakładanie kar na właścicieli pojazdu za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w ustawowym terminie.

Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 24.12.2019 r. z Ministerstwa Infrastruktury, podpisanego przez Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego P. Bogdana Oleksiak, z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życiu przepisy wprowadzające nowe zadania dla organów rejestrujących pojazdy, polegające na nakładaniu kar na właścicieli w przypadku:

  • sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;
  • nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.
A zatem wymienione przepisy będą miały zastosowanie do czynności dokonanych po 31 grudnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 27.12.2019
Data udostępnienia informacji: 27.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2020 11:33 Korekta Iwona Ławik
30.12.2019 12:40 Korekta Iwona Ławik
30.12.2019 12:38 Korekta Iwona Ławik
30.12.2019 11:04 Korekta Iwona Ławik
30.12.2019 10:50 Korekta Iwona Ławik
27.12.2019 12:47 Dodanie informacji Iwona Ławik