Nabór do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego

Do 25 kwietnia 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów i kandydatek do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego w Gdyni, która zostanie powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni. Nabór wiąże się z wygaszeniem kadencji dotychczasowej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego (wynikającym ze zmiany podstawy prawnej dla gdyńskiego procesu BO) i powołaniem jej nowego składu na lata 2019-2021.
 
Czym się zajmuje i jak pracuje Rada ds. BO?

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego jest ciałem opiniującym i doradczym w sprawach związanych z przeprowadzaniem, ewaluacją i rozwojem BO w Gdyni, powoływanym zarządzeniem Prezydenta. Do jej zadań należy m.in. wsparcie procesu weryfikacji projektów, monitorowanie przebiegu całego procesu BO oraz rekomendowanie zmian i nowych rozwiązań dla kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego. By te rozwiązania były jak najbardziej uniwersalne, a procedura efektywna i przyjazna w skład Rady wejdzie czworo przedstawicieli mieszkańców Gdyni, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych (wskazany przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego), czterech przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Gdyni.

Kadencja Rady ds. BO trwa dwa lata. Spotkania będą odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, w godzinach popołudniowych. Liczba spotkań i czas ich trwania może różnić się w zależności od potrzeb i ustaleń członków Rady. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny i nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia z tego tytułu.

Jak zgłosić swoją kandydaturę do Rady ds. BO?

Mieszkańcy oraz radni rad dzielnic, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Rady, powinni wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania poniżej, a także na stronie bo.gdynia.pl oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31). Będą proszeni o opisanie w nim krótko swojego doświadczenia z Budżetem Obywatelskim lub innymi działaniami partycypacyjnymi (np. konsultacjami społecznymi) oraz o odpowiedź na pytanie, co - według nich - wymaga dyskusji i potencjalnych zmian w gdyńskim BO. W przypadku radnych rad dzielnic, wymagana jest dodatkowo rekomendacja zarządu dzielnicy.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/tki, można składać do dnia 25 kwietnia osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub przesłać drogą mailową (w formie skanu) na adres bo@gdynia.pl.

Przedstawiciele/ki mieszkańców i rad dzielnic w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną wybrani przez Prezydenta spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek.

Informacje o dotychczasowym składzie Rady ds. BO oraz protokoły z jej posiedzeń można znaleźć na stronie bo.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 09.04.2019
Data udostępnienia informacji: 09.04.2019