Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030


Prezydent Miasta Gdyni informuje, że Uchwałą nr XXVIII/683/17 z dnia 1 lutego 2017 r. Rada Miasta Gdyni podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gdyni w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 15 lutego do 8 marca 2017 r. w formie:
1. Otwartych spotkań konsultacyjnych z możliwością składania uwag i opinii do projektu nowej strategii rozwoju miasta, które odbędą się:
• w dniu 27 lutego 2017 r. w godz. 17:00 - 19:00 w Gdynia InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30 - dla mieszkańców Miasta Gdyni,
• w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 14:00 w Gdynia InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30 - dla podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na obszarze Miasta Gdyni.

2. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie od 15 lutego do 8 marca 2017 r. (obowiązuje data wpływu).

Wypełnione formularze można dostarczać:

• do skrzynki wystawionej w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub bezpośrednio do Wydziału Strategii UM Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, IV piętro pokój 438, w godzinach urzędowania wydziału 8:00-16:00,
• drogą elektroniczną na adres: wydz.strategii@gdynia.pl lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl,
• drogą korespondencyjną na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030 dostępny będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 15 lutego 2017 r.,:
• na miejskim portalu internetowym w zakładce Dla mieszkańców - Moja Gdynia 2030 (www.gdynia.pl),
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni (www.gdynia.pl/bip);
• na stronie dedykowanej procesowi opracowania strategii (www.2030.gdynia.pl)
• oraz bezpośrednio w Wydziale Strategii UM Gdyni.

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone w terminie od 2 lutego 2017 do 14 lutego 2017 oraz z datą wpływu po dniu 8 marca 2017 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.

 

Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030 - projekt

Uchwała nr XXVIII/683/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Alicja Leibner-Mikolcz
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Leibner-Mikolcz
Data wytworzenia informacji: 01.01.2017
Data udostępnienia informacji: 02.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2017 09:21 Zmiana załącznika Alicja Leibner-Mikolcz
02.02.2017 08:26 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
02.02.2017 08:21 Zmiana załącznika Alicja Leibner-Mikolcz
02.02.2017 08:21 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
01.02.2017 15:21 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
01.02.2017 15:19 Korekta Alicja Leibner-Mikolcz
01.02.2017 15:13 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
01.02.2017 15:05 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
01.02.2017 14:42 Korekta Alicja Leibner-Mikolcz
01.02.2017 14:41 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
01.02.2017 14:40 Dodanie informacji Alicja Leibner-Mikolcz