Konsultacje społeczne „Gdyńskiego Programu Wspierania Seniorów i Zdrowego Starzenia się na lata 2022 – 2025”

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni z późn. zm., podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu „Gdyńskiego Programu Wspierania Seniorów i Zdrowego Starzenia się na lata 2022 – 2025” z dniem 15 marca 2022 roku.

W związku z opracowaniem projektu „Gdyńskiego Programu Wspierania Seniorów i Zdrowego Starzenia się na lata 2022 – 2025”, zapraszamy wszystkich gdynian do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu, który wyznacza cele i kierunki działań gminy w obszarze wspierania osób starszych i zdrowego starzenia się w perspektywie programowej obejmującej lata 2022-2025.

Uwagi do projektu dokumentu będzie można zgłaszać w terminie od 15 do 21 marca 2022 roku poprzez przesłanie wypełnionego formularza ankiety drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mopsgdynia.pl lub poprzez platformę konsultujemy.gdynia.pl.

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone z datą wpływu po dniu 21 marca 2022 roku, niepodpisane imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na udostępnionej ankiecie konsultacyjnej lub poprzez platformę www.konsultujemy.gdynia.pl.

O skutecznym złożeniu ankiety decyduje data otrzymania wiadomości e-mail lub złożenia uwag poprzez platformę www.konsultujemy.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 28.02.2022
Data udostępnienia informacji: 01.02.2022
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2022 10:13 Korekta Cezary Horewicz