Konsultacje społeczne dotyczące planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni

Na podstawie  art. 62 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, z późn. zm.: Dz. U. 2019 poz. 1527, 1716, 1495 ) oraz na podstawie art. 51. i art. 86. ust 2. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020 poz. 568).

Ogłasza przedłużenie terminu przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gdyni.

1.       Konsultacje społeczne odbędą się w okresie od 05.03 do 20.04.2020 r.

2.       Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gdyni jest dostępny:
2.1.    w Biuletynie Informacji Publicznej - www.gdynia.pl/bip (zakładka „Inne” – Komunikaty),
2.2.    w portalu internetowym www.2030.gdynia.pl
2.3.    po zakończeniu obowiązującego stanu epidemii - w Wydziale Strategii w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, IV piętro, pokój 438, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

3.       Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii na temat planu:
3.1.    za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego drogą elektroniczną na adres: wydz.strategii@gdynia.pl
3.2.    korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
3.3.    po zakończeniu obowiązującego stanu epidemii - ustnie do protokołu w Wydziale Strategii w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, IV piętro, pokój 438, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00,

4.       Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia oraz na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Alicja Leibner-Mikolcz
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Leibner-Mikolcz
Data wytworzenia informacji: 06.03.2020
Data udostępnienia informacji: 06.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.04.2020 13:59 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
10.03.2020 15:18 Zmiana załącznika Alicja Leibner-Mikolcz
06.03.2020 15:57 Dodanie informacji Alicja Leibner-Mikolcz