Konsultacje nt. przyszłości ul. Starowiejskiej - materiały informacyjne

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi ulicy Starowiejskiej (materiał informacyjny nr 1).

W drugim dokumencie prezentujemy efekty prac grupy warsztatowej, złożonej z mieszkańców Gdyni i przedsiębiorców z ul. Starowiejskiej, którzy wypracowali trzy koncepcje możliwych kierunków zmian na tej ulicy. Opisujemy ich najważniejsze założenia i wyjaśniamy możliwe konsekwencje ich wprowadzenia.

Przedstawiamy również pełne podsumowanie wniosków z badania ankietowego towarzyszącego konsultacjom społecznym na temat ul. Starowiejskiej. Jest ono poszerzeniem roboczego podsumowania materiału zebranego w toku badania, przedstawionego w materiałach z dn. 14 kwietnia, opracowywanych na potrzeby warsztatów konsultacyjnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 04.06.2018
Data udostępnienia informacji: 04.06.2018