Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie opracowywania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem

Sejmik Województwa Pomorskiego przystępuje do opracowywania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.

Sejmik zapewniając udział społeczeństwa w opracowywaniu przedmiotowych Programów ochrony środowiska przed hałasem ogłosił konsultacje społeczne, które trwają od dnia 27 czerwca do 18 lipca 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.06.2018
Data udostępnienia informacji: 28.06.2018