Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń

Informujemy Państwa o konieczności stosowania przepisów ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z której wynika między innymi, że:
 
·       fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowością prawną
są instytucjami obowiązanymi w zakresie, w jakim przyjmują
lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, a to oznacza konieczność dopełnienia przez nie szeregu obowiązków ustawowych,
 
·       fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, spółdzielnie socjalne mają nowy obowiązek zgłoszenia danych beneficjentów rzeczywistych oraz ich późniejszej aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych na stronie https://www.podatki.gov.pl/crbr/.
 
W razie pytań lub wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Referacie ds. organizacji pozarządowych pod nr tel. 58 662 36 78 i adresem mailowym ngo@gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Śmiechowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Śmiechowska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2021
Data udostępnienia informacji: 21.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2021 12:44 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
21.12.2021 10:00 Dodanie informacji Marta Śmiechowska